Sputtr.com | Alternative Search Engine

Joernalis

BOOK REVIEWS BOEKBESPREKINGS

Maar in hierdie boek oor haar eie en ander mense se depressie, doen vryskut-joernalis Jeanne Els dinge anders. Sy beskrywe die pynlike pad wat syself met depressie gestap het passievol en eerlik.

Universitet vaan

Pretor- Pretoria. Universitet vaan Pretor-Universiteit van Pretoria HERFSPROMOSIEPLEGTIGHEID 1984 Deel 1. HERFSPROMOSIEPLEGTIGHEID 26-30 Maart 1984 INDELING DEEL 1 Fakulteit Lettere en Wysbegeerte: BA 26 Maart 14h00 DEEL 2 Fakulteit Lettere en Wysbegeerte: Honoresgrade, BA(LO), BA(Drama) en alle ...

Joernalistieke privilegie: 'n Kritiese analise van 'n ...

1 Joernalistieke privilegie: 'n Kritiese analise van 'n joernalis se regsplig om vertroulike bronne van bekend te maak met besondere verwysing na die reg op vryheid van uitdrukking.

Geskiedenis en Aardrykskunde: Voorbeelde van vraestelle ...

1.13 Verbeel jou jy is ’n joernalis in die vroeë 21ste eeu. Skryf ’n koerantberig van 350 woorde wat die uitwerking ondersoek wat die beleide van die supermoondhede op gewone mense se lewens gehad

Die vereistes vir die volgende graadprogramme is:

Departementele keuring is gebaseer op praktiese toetse, 'n onderhoud en die kunsportefeulje wat voorgelê word. 5 (60-69%) 4 (50-59%)-30 BA Tale (Joernalistiek) [3 jaar] Joernalis (korporatief, geskrewe en gesproke joernalistiek), TV-aanbieder, outeur, kopieskrywer, redakteur, proefleser, skakelwese. 'n ...

UNIVERSITY OF FORT HARE DEPARTMENT OF AGRICULTURAL ECONOMICS ...

• Mevrou Trudie Wegner, skrywer en afgetrede joernalis, wat op besonder kundige en doelgerigte wyse die taalkundige versorging uiters doeltreffend

MY CAREER RECRUITER'S GUIDE

... broadcasting, communication, copywriting, creative writing, document design, editing, language planning, language teaching and training, lexicography (compilation of dictionaries) , public relations, technical writing, text design, translation 3 Joernalistiek (keuringskursus, sluitingsdatum 30/9) joernalis ...

Witboy in Afrika (AFR) pdf

1 TWee AFRIKANe IN NeW YORK Harlem, 2002 Irriterende en polities korrekte swart Amerikaanse joernalis (Joernalis): "How do you see the future of African-Americans?"

Publications staff excel

Hierna was hy ook 'n graangradeerder, joernalis en skoolbestuurder. Sy skryftalent het hy volgens die Stigting in die gevangenis ontwik kel. Sy eerste boek, Dit blom tus sen bantoms, het reeds in 1948

UNIVERSITY OF FORT HARE

• Mevrou Trudie Wegner, skrywer en afgetrede joernalis, wat op besonder kundige en doelgerigte wyse die taalkundige versorging uiters doeltreffend afgehandel het.