Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kancelarijskog

Partner of the best

Za 18 godina poslovanja, kompanija Stylos Group izrasla je u lidera na tržištu kancelarijskog i školskog materijala, biroopreme i poslovne i putne galanterije.

DRVNA INDUSTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE

MAY d.o.o. Maršala Tita bb 74 264 Jelah- Tešanj Bosna i Hercegovina T el: ++ 387 32 663 800 Faks: ++ 387 32 666 833 E-mail: tnmay@bih.net.ba Kontakt osoba : Sanel Hrvić May je proizvođač kuhinjskog i kancelarijskog namještaja, koji se proizvodi serijski ili po specifičnim zahtjevima i ...

Na osnovu člana 18. Uredbe o kancelarijskom poslovanju ...

Na osnovu člana 18. Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa uprave i slu bi za upravu Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu bene novine Federacije BiH", broj 20/98 ), federalni ministar pravde donosi UPUTSTVO O NAČINU VRŠENJA KANCELARIJSKOG POSLOVANJA U ORGANIMA UPRAVE I SLU BAMA ZA ...

CONSORTIUM FOR THE PRODUCTION, DRAFTING, INTERIOR DESIGN AND ...

Danas je Laser renomirani proizvođač kupa-onskog, pločastog i kancelarijskog namještaja, kuhinja i opremanja interijera. Firma Laser u svojoj proizvodnji koristi suvremena tehnička rješenja i opremu.

Stanoja Glavaša 29 11000 Beograd Srbija

... i montaža industrijskog razvoda fluida, parna kotlarnica, kotlovi VIESSMANN, WEISHAUPT gorionici, klimatizacija fabričkog i kancelarijskog prostora ...

Company profile rofil firme

Firma posjeduje 220m 2 kancelarijskog prostora u modernoj zgradi smještenoj 15 minuta vožnje od Međunarodnog Aerodroma Sarajevo, i u neposrednoj je blizini centra grada. p redSta Vljanje.

URED BA O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU REPUBLI*KIH ORGANA UPRAVE1

Starjeöina organa uprave rjeöenjem ovlaö*uje radnika koji je neposredno odgovoran za vo*enje kancelarijskog poslovanja i rukovanje arhivskom gra*om i registraturskim materijalom. *lan 7.

• MINISTARSTVO PRAVDE

o naČinu vrŠenja kancelarijskog poslovanja ministarstava, slu bi, institucija i drugih tijela vijeĆa ministara bosne i hercegovine • ministarstvo pravde

DP "Beogradski sajam"Belgrade BELGRADE FAIR

Pored kancelarijskog pros tora. WTC Belgradedisposes with well equipped big conference hall with 400 seats, festive roomwith 200 seats and small hall with 25 seats.

SLU@BENA OBJA[WEWA I STRU^NA MI[QEWA ZA PRIMENU FINANSIJSKIH ...

Zakona, ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke kancelarijskog. BILTEN / Porez na dodatu vrednost 21 Bilten godina XLV br. 10/2005 materijala, ...