Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kantona

Karta upotrebne vrijednosti tla Sarajevskog kantona s ...

Agroecology and Organic Agriculture 44 th Croatian & 4 th International Symposium on Agriculture 10 Karta upotrebne vrijednosti tla Sarajevskog kantona s posebnim osvrtom na kontaminaciju polutantima

DIREKTORJI IN PROCES DELEGIRANJA V SREDNJIH ŠOLAH ...

Kako se prema mojim saznanjima, radi o prvom istra ivanju procesa delegiranja u ustanovama obrazovanja pa prema tome i u srednjim školama na području Tuzlanskog kantona smatram da je kvantitativno istra ivanje opravdano kako bi nam dalo osnovne podatke, a tek kasnije bi se proces delegiranja mogao ...

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA

INSTITUTE HEALTH OF. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA INSTITUTE HEALTH OF FOR PUBLIC CANTON SARAJEV.,, Direktor: Dr med.sci prim Snjeiana Balta, prinarius Adresa : dr Mustrfe Pintola broj l. llidia-Sarajevo Tel/frr : 62 78 89 Ziro raiun: 3389002208131096 kod tTiliCreedii Bailk d.d.

KARAKTERISTIKE MEDONOSNE PČELE (Apis mellifera L.) NA ...

karakteristike medonosne pČele (apis mellifera l.) na podruČju unsko-sanskog kantona karakteristike medonosne pČele (apis mellifera l.) na podruČju unsko–sanskog kantona

OBVLADAVANJE PROMJENA SISTEMA OBRAZOVANJA TUZLANSKOG KANTONA

iii POVZETEK Sprememba se opazuje kot dinamičen in stalen proces rasti in razvoja, uključuje pa še, notranje ali zunanje transformiranje posameznikov, skupin, ali inštitucij, kateri se vodijo po dejanskih vrednostih prakse in izhoda.

IMPLEMENTACIJA STANDARDA ISO 9000 U NEKIM

Klju~ne rije~i: implementacija, standardi ISO 9000, firme ZE-DO kantona, uloga Vlade kantona THE IMPLEMENTATION OF THE ISO 9000 STANDARD THE IMPLEMENTATION OF THE ISO 9000 STANDARD IN ANY FIRMS IN ZE O CANTON AND THE ROLE OF O CANTON AND THE ROLE OF THE CANTONAL GOVERNMENT THE CANTONAL GOVERNMENT Amir ...

Subject Bosnia and Herzegovina: Deskwork for NEPC project ...

Ako da, na koji način je moguće doći do takvih statističkih pokazatelja? Da li u zakonu o osnovnom i srednjem obrazovanju Vašeg kantona/entiteta, postoji zakon o sprječavanju nasilja u školama ili diskriminacije između učenika?

UTVRĐIVANJE PRISUSTVA HISTAMINA U UZORcIMA RIbE

MATERIJAL I METODE Uzorke ribe dostavila nam je Sanitarna inspekcija koja djeluje pri Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo. Uzorci su prikupljeni slučajnim odabirom na različitim prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini, a potjecali su iz uvoza.

ORAL PRESENTATION

Ovogodišnji Simpozij organizuje se pod pokroviteljstvom Akademije nauka i umjetnosti BIH, Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i Ljekarske - Liječničke komore Kantona Sara-jevo, a bodovat će se po Pravilniku Ljekarske -Liječničke komore Kantona Sarajevo.

Conference with International Participation

Ministarstvo privrede, energetike i razvoja, Banjaluka - Dr. Hajrudin Skender, Mljekara Zenica , - Mr. Edin Arslanagić, Bosnalijek Sarajevo, - Eduard Kinčić, Bosnalijek Sarajevo, - Mr. Asim Gradinčić, Privredna komora SB kantona, - Salim Tarabar, BHSC - eljezara Zenica, - dr. arko Petrović ...