Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kantonu

ŠTETE OD MRKOG MEDVJEDA (URSUS ARCTOS L.) NA ŠUMSKIM ...

Štete od mrkog medvjeda ( ursus arctos l.) na Šumskim sastojinama u srednjobosanskom kantonu∗ Štete od mrkog medvjeda (ursus arctos l.) na Šumskim sastojinama u srednjobosanskom kantonu

Epidemiološke karakteristike crijevnih zaraznih oboljenja i ...

I u Bosni i Hercegovini pa tako i u Kantonu Sarajevo, ova oboljenja su uestala. Cilj rada je istražiti epidemio loške karakteristike najuestalijih crijevnih zaraznih obo

IMPLEMENTACIJA STANDARDA ISO 9000 U NEKIM

U trenutku pokretanja inicijative da Vlada Zeni~ko -dobojskog kantona bude sufina-nsijer kod izmirenja tro{kova uvo|enja standarda, u Kantonu su certifikat imala slijede}a preduze}a: 1. @eljezara "Zenica" d.o.o. Zenica 2.

Bosna i Hercegovina

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA Živoro*eni, umrli i prirodni priraštaj 59 Stope prirodnog kretanja stanovništva 59 Prirodno kraetanje stanovništva 60 RO*ENI Živoro*eni po kantonu registracije ro*enja djeteta i kantonu prebivališta majke 65 Živoro*eni po mjesecu ro*enja 66 Živoro*eni po bra*nosti 67 Prosje ...

Kako poslovati u Kantonu Sarajevo

10 Privredna komora Kantona Sarajevo Kako poslovati u Kantonu Sarajevo Korak 1 Donošenje akta o osnivanju društva i određivanje oblika organizovanja društva U postupku registracije kod registracionog suda potrebno je: Donijeti akt o osnivanju privrednog društva urađen i ovjeren od strane ...

STUDIJA UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM U TUZLANSKOM KANTONU

The European Union's IPA programme for Bosnia and Herzegovina NEVLADINE ORGANIZACIJE I UPRAVLJANJE MEDICINSKIM OTPADOM STUDIJA UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM U TUZLANSKOM KANTONU Izvještaj o upravljanju medicinskim otpadom u medicinskim i farmaceutskim institucijama sa analizom potreba ...

Medicinski otpad Autor fedja Srijeda, 08 Lipanj 2011 15:35 ...

... otpad Autor fedja Srijeda, 08 Lipanj 2011 15:35 - Ažurirano Nedjelja, 27 Studeni 2011 18:53 Ako imate poteškoće sa odlaganjem medicinskog otpada , ovaj problem možete riješiti sa firmom "RECIKLON BH" d.o.o. Sarajevo Hakije Kulenovića 10, lamela B5 710000 Sarajevo U Tuzlanskom kantonu ...

PRIVATIZACIJA U TUZLANSKOM KANTONU 1999_2007

3 UVOD Postupak vlasničke transformacije u BiH započeo je 1990. godine i odvijao se po modelu prodaje internih dionica radnicima zaposlenim u preduzećima ("Markovićeva privatizacija").

(Microsoft Word - polugodi\232nji-2011.febr..doc)

2 UVOD Realizacija programa institucionalnog predškolskog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo u periodu septembar 2010/januar 2011. godini se odvijala u jedanaest predškolskih i tri ustanove za specijalni odgoj i obrazovanje.

BUSINESS FORUM

Sarajevogas distribucijom prirodnog gasa je doprinio poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo, jer je korištenjemprirodnog gasa umjesto drugih fosilnih goriva izbjegnuta emisija hiljada tona ugljen dioksida, sumpor dioksida, azotnih oksida i čađi.