Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kanunlara

EGYPTIAN INTELLECTUAL PROPERTY LAW

LAW ON THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS BOOK ONE Patents and Utility Models, Layout-Designs for Integrated Circuits, and Undisclosed Information PART I PATENTS AND UTILITY MODELS Article 1 A patent shall be granted, in accordance with the provisions of this Law, to any industrially ...

Yayın Hakkı : Nevzat SEZER ve Uğur YİĞİT'e aittir. 5846 ...

... 2-) Orman Yangınlarının Önlenmesi Projesi -2005'te bakanlığagönerildi 3-) Çevre Kültürü (Dönüşümlü Çöp Projesi) -AB sürecine uyumlu 4-) İş Ahlakı - Verimlilik - Toplam Kalite Projesi Yayın Hakkı : Nevzat SEZER ve Uğur YİĞİT'e aittir. 5846 ve 5680 sayılı kanunlara göre ...

YASAK VE/VEYA SINIRLI KULLANIM GEREKTIREN KIMYASAL MADDELER /

Arçelik'in tüm tedarikçileri talimatta belirtilen kanunlara ve üretici standartlarina uymalidir. Bu prosedürde yasakli maddeler (Tablo -1), RoHS (Yasaklanacak veya Kisitlama Getirilecek Maddeler) (Tablo - 2) ve bu tablolarda referans verilen ve asagida siralanan eklere göre F. Kod: 92641x nolu ...

DEVLET MEMURLARI KANUNU

7 - 2834 ve 2836 sayılı kanunlara göre kurulmuş olan Tarım Kredi ve Tarım Satış Kooperatiflerinde çalışanlardan sonradan memuriyete girenlerin bu kooperatiflerde geçen hizmetlerinin 12 yılı geçmemek üzere her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece ...

GENEL MUHASEBE DERSİ

GENEL MUHASEBE DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler Fatura veya fatura yerine geçen belgeleri kanunlara uygun düzenleyebilecektir.

Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile ...

... Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/6/1973 Sayı : 14557 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 12 Sayfa : 2273 * * * Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı"nın kanunlara göre ...

DERS BİLGİ FORMU

İşletme defterlerini, yevmiye defterini, büyük defteri kanunlara uygun okuyabilecektir 2. Muhasebede kullanılan tablolardan işletme hesabı özeti, mizanlar ve bilânçoları kanunlara uygun okuyabilecektir.

ECZANELER VE ECZANE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Tarihçe: 1- 18.08.1999 tarih ve 23790 sayılı R. G.de yayımlanan Yönetmeliğin 1. maddesi ile değiştirilen (h) bendi: h) Bölge Eczacı Odasınca eczacılık ile ilgili kanunlara uygun olduğu ve muvazaalı olmadığı hususunda verilmiş değerlendirme raporu.

www.muhasebenet.net

Sigortalılıkları önceki kanunlara göre durdurulanlar için de bu maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır." hükmü yer almaktadır. 30/04/2008 tarihi itibariyle beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunan 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi sigortalılar hakkında "5510 sayılı ...

www.sgk.com.tr

3) 5458 sayılı Kanunla değişik 1479 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesi gereğince 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre kayıt ve tescili yapıldığı halde, beş yıl ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunan sigortalılardan; bu sürelere ilişkin prim borçlarını Kurumca yapılacak ...