Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kargulowa

Monday 12 September, Aula Magna “G. Galilei”- Palazzo del Bo’

Kargulowa A. 4. Kavale J. & Jolanta F. 5. Palit Bull M. & Kharkongor W. 1. Ferraro S. 2. Soresi S. 3. Ascione M., Moretti A., & Nota L. 1. Ertelt B.J. &

DoroDły w proceDie kDztałcenia - WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI w ...

Kargulowa A., Przemiany edukacyjnego rynku. Rynek (dla) „zadowolonego konsumenta”, (w:) Rynek i kultura neoliberalna a edukacja, praca zbiorowa: A. Kargulowa (red ...

DOROSŁYCH

Kargulowa A. (1986), Poradnictwo jako wiedza i system działań. Wstęp do porado-znawstwa, Wyd. UWr, Wrocław. 18. Kargulowa A. (2009), Pomoc przez porady.

Vocational Anna Paszkowska-Rogacz guidance and El bieta Olczak ...

Palmer, S. & Laungani, P. (1999). Counselling in a multicultural society. London: SAGE. Kargulowa, A. (2004). O teorii i praktyce poradnictwa. Warszawa: PWN.

PORADNICTWO ZAWODOWE DLA OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH 12–13 czerwca 2003

2 A. Kargulowa, Kierunki badań nad poradnictwem zawodowym, w: B. Wojtasik (red.), Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej ...

dr Patrycja Rudnicka Katedra Psychologii Pracy i Organizacji

Kargulowa, A. (2004). O teorii i praktyce poradnictwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 37-57. Podoska-Filipowicz, E. (1990). Podstawy zawodoznawstwa, orientacji i ...

społecznej (bez OPS ów i DPS ów) Placówki poradnictwa ...

podmiotowości radzącego się (A. Kargulowa) –Dyrektywne (brak uznania dla podmiotowości) –Liberalne (wspomaganie podmiotowości) –Dialogowe (pełne uznanie ...

STRES SZKOLNY

/ Alicja Kargulowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. - 170, [1] s. 5. KLIMASIŃSKI, Krzysztof Diagnoza nerwic szkolnych / Krzysztof Klimasiński ...

Zestawienie bibliograficzne w wyborze nt.: ZAWODOZNAWSTWO

Opozycja bezradność – zaradność w wyglądzie poradoznawczym / A. Kargulowa. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 7, s. 3-9

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA NR 3/2006

Alicja Kargulowa: O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu, Warszawa 2004, Wydawnictwo Naukowe PWN Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz