Sputtr.com | Alternative Search Engine

Karierni

KADROVSKA DEJAVNOST, RAZVOJ KADROV IN KARIERNI RAZVOJ V ...

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Diplomsko delo visokoöolskega strokovnega ötudija Smer : Organizacija in management kadrovskih in izobraûevalnih procesov KADROVSKA DEJAVNOST, RAZVOJ KADROV IN KARIERNI RAZVOJ V KOMPAS MTS-U Mentor: red. prof. dr. Joûe Florjan*i* Kandidat ...

KARIERNI CENTER UNIVERZE V NOVI GORICI

UNIVERZA V NOVI GORICI POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA KARIERNI CENTER UNIVERZE V NOVI GORICI DIPLOMSKO DELO Lucija Vidrih Mentorica: pred. mag. Alenka Stanič Nova Gorica, 2010

SEZNAM IZVAJALCEV TVU 2011

_____ Karierni Coaching Karierni coaching – kaj to pomeni na osebni ravni pri izbiri poklica, iskanje svojih zmožnosti in s tem svojo usmeritev na karierni poti proti cilju.

Univerzitetno-podjetniški portal://karierni center/proces ...

Univerzitetno-podjetniški portal://karierni center/proces iskanja zaposlitve/vzorci, obrazci in nasveti 15.7.2005 www.tovarnapodjemov.org DELO V TUJINI Vas zanima delo v tujini?

Marija Kokelj KARIERNI NA Č RT PO PETDESETEM LETU O PROJEKTU

69 Marija Kokelj KARIERNI NAČRT PO PETDESETEM LETU O PROJEKTU Aktivnosti mednarodnega projekta Karierni načrt po petdesetem letu so usmerjene v

Informacije o vpisu na Univerzo v Ljubljani za tuje državljane

24 Karierni center Univerze v Ljubljani vaš kompas na karierni poti Karierni center Univerze v Ljubljani svojim študentom in diploman-tom nudi celovito podporo na študijski in karierni poti.

ZAHVALNA PISMA

iverzitetno-podjetniški portal://karierni center/ proces iskanja zaposlitve/vzorci, obrazci in nasveti 22.7.2005 www.tovarnapodjemov.org Un stran:1 ZAHVALNA PISMA Zakaj naj bi bila zahvalna pisma poslana?

KARIERNI COACH

in PRVA SLOVENSKA ŠOLA PROFESIONALNIIH COACHEV ŠOLA ZA COACHE KARIERNI COACH Informacije: Regijski karierni center ReKaCe, Glotta Nova Mojca Koren Tel.: 01/52 00 671 GSM.:041 742 748 mojca@glottanova.si , info@glottanova. si www.coaching.si ; www.glottanova.si Gradivo vsebinsko pripravila ...

AKTIVIRAJ IN ZAPOSLI SE

KCUP: Karierni center Univerze na Primorskem Kontaktna oseba: Iris Skrt Spletna stran: www.karierni-center.si Mail: info@karierni-center.si KC UL: Karierni center Univerze v Ljubljani Kontaktna oseba: Manca Poglajen Spletna stran: www.kc.uni-lj.si Mail: kc@uni-lj.si AbSOLVENTI IN dELOdAJALcI, KI STE ŽE ...

»Izzivi v tujini«

Operacijo delno financira Evropska Unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov 2007 - 2013, razvojna prioriteta 3.