Sputtr.com | Alternative Search Engine

Katastr

ZAKON O DR AVNOM PREMERU I KATASTRU

ZAKON O DR AVNOM PREMERU I KATASTRU GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se stručni poslovi i poslovi dr avne uprave koji se odnose na dr avni premer, katastar nepokretnosti, katastar vodova, osnovne geodetske radove, adresni registar, topografsko ...

ZAKON

ZAKON O DR AVNOM PREMERU I KATASTRU I UPISIMA PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 12/96 i 15/96-ispr.) Glava I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuje se dr avni premer nepokretnosti, katastar nepokretnosti, katastar vodova i upisi prava na ...

V případě, že navrhujete vložit najednou podle ...

3) Způsob evidence parcely může nabývat pouze těchto hodnot: KN katastr nemovitostí ZE-EN zjednodušená evidence - původ evidence nemovitostí ZE-PK zjednodušená evidence - původ pozemkový katastr ZE-GP zjednodušená evidence - původ grafický příděl 4) Druh číslování parcel může ...

k zápisu dokatastru nemovitostí - Ohlášení se podává ...

... způsobem uveďte: v prvním sloupci tabulky „ZE“, zkratkou příslušný původ parcely podle údajů katastru nemovitostí, který může nabývat pouze těchto hodnot: ZE-EN zjednodušená evidence - původ evidence nemovitostí ZE-PK zjednodušená evidence - původ pozemkový katastr ...

www.prusy-boskuvky.eu

Stránka *. 1 z 1 Publikace dat ISKN - 0s :703ms, 42 prvk*. 5.5.2011 http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/print. aspx

CADASTRE OF REAL ESTATES IN THE CZECH REPUBLIC

REMOTE ACCESS TO THE CRE REMOTE ACCESS TO THE CRE • https://katastr.cuzk.cz/ •https://katastr.cuzk.cz/ •Paid service for registered customers - •Paid service for registered customers - exception state administration and self exception state administration and self--government -since 2004 -free of ...

SUMMER FALL 2008

REGISTRATION OF PROPERTY Property is registered through a system known as the Cadastral Regi strar ("Katastr nemovitostí"), which details a property's ownership and any liens or mortgages on it.

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií ...

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (Národní archiv v Dejvicích, pokra čování) III. Berní rula a Tereziánský katastr

Katastrálny bulletin

ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY _____ Príloha k čiastke 1/2000 Spravodajcu ÚGKK SR KATASTRÁLNY BULLETIN číslo 1/2000 BRATISLAVA 2000 Katastrálny bulletin číslo 1/2000 Schválila predsedníčka Redakčnej ...

Katastr nemovitostí po kapkách

Katastr nemovitostí po kapkách (poprvé) Nemusí pröet, sta č í kdyû kape Naöe redakce jiû v začátcích vydávání Zeměměřiče uvaûovala o popularizaci oboru, například zveřejněním historie katastru nemovitostí, která by čtenářům rozöiřovala obzor vědění o ...