Sputtr.com | Alternative Search Engine

Katerem

Popolno besedilo dodatne oznake A498 v obdobju, v katerem se ...

Popolno besedilo dodatne oznake A498 v obdobju, v katerem se besedilo ni prikazovalo v celoti: Od: Do: Besedilo 27.1.200630.5.2006Ajit Impex, Mumbai Alok Industries Limited, Mumbai Alps Industries Ltd, Ghaziabad Ambaji Marketing Pvt. Ltd, Ahmedabad Anglo French textiles, Pondicherry Anjal ...

Radioaktivnost

Razpolovni čas imenujemo čas, v katerem razpade polovica začetnega števila radioaktivnih jeder. The half-life is the time period in which half of the initial number of radioactive nuclei decays.

Obrazec N/ N form

Obrazec N / N form IME/ FIRST NAME: _____ PRIIMEK/ LAST NAME: _____ NASLOV stalnega ali začasnega prebivališča, na katerem ste dosegljivi/ MAILING ...

PARTNERSKA VLOGA PACIENTA V PROCESU U Č INKOVITE OBRAVNAVE ...

Zelo pomembno je, da uporabi ali zagotovi okolje, v katerem bo vpliv motečih dejavnikov minimalen. Medicinske sestre, ki so sodelovale v raziskavi, so pripravo in vplive različnih dejavnikov

HIDRAVLIČNI MODEL VODOVODNEGA SISTEMA VODOVODA CELJE

Podatke o sistemu sem črpal iz GIS podatkovnih baz, ki so del digitalnega katastra podjetja Vodovod - kanalizacija, d.o.o. Podatke iz GIS baze sem urejal s programom ArcView, v katerem sem tudi izdelal model.

Spletni časopis: Globalno iz Tolmina

Glavna misel učitelja pred vstopom v projekt je tudi glavna misel predstavitve: ali bom zmogel izpeljati projekt, o katerem ne vem veliko, in kje bom našel vse potrebne podatke.

EXTENDED LEVEL PAPER 3: DISCUSSING A THEME

Zakaj bi bila Slovenija idealen kraj za snemanje srhljivke= Kot avstralski Slovenec/avstralska Slovenka in strasten ljubitelj/strastna ljubiteljica filmov napis"i pismo producentom, v katerem jim razloz"is" svoje razloge.

GLOSSARY OF PHYTOSANITARY TERMS

(IPPC, 1997) Območje celotne dr ave, dela dr ave oziroma več dr av ali njihovih delov, na katerem se po ugotovitvah pristojnih organov določeni škodljivi organizem pojavlja v majhnem številu in nad katerim se izvaja učinkovit stalni nadzor ter ukrepi za obvladovanje ali izkoreninjenje .

LIVE THE AIR

Elica kuhinjske nape čistijo zrak okrog nas in ustvarjajo tisto pravo dušo doma v katerem bivamo. Y our kitchen is the place where odours, flavours and taste mingle together with the familiar rites of cooking and the pleasure of spending time together.

Nacionalni jeziki v visokem

država Slovenija zahtev, zapisanih v pravnih aktih, zlasti glede rabe jezika v visokem šolstvu in razvoja slovenske terminologije, ne izpolnjuje v celoti ali pa sploh ne, zato opozarjamo, da lahko slovenščina sčasoma postane jezik, v katerem nekatera področja ne bodo imela oz. ne bodo (več ...