Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kecze

safirmo kerZebi

Info-Tbilisi kitri-pomidvris salaTi glexurad 5.00 bostneulis salaTi "cocxali" 7.00 yvavilovani kombosto maioneziT da nigvziT 8.00 cxeli kerZebi megruli kupati 10.00 xbos neknebi ajikaSi megrulad 10.00 xbos xorci kecze glexurad 8.00 xbos CaSuSuli 8.00 xbos Caqafuli ( sezonurad) 10.00 saqonlis tvini kecze sokoTi da ...

safirmo comeuli

Info-Tbilisi Semwvari xbos kanWi, sardeli, monadiruli, Zexvi, mJavis asorti, karTofili mundirSi, Savi yurZeni, nigozi, sawebeli 4-5 personaze 54,00 tvini kecze ~sarewkela~ tvini, ena, sulguni, araJani, safirmo sawebeli 13,0 Zexveulis asorti 12,0 qaTmis frTebi safirmod Semwvari frTa emiratulad ...

info-tbilisi

sulguni kecze 7,00 (sulguni, pomidori, kvercxi, araJani) qama soko kecze 8,00 . qama soko yveliT kecze 11,00 . wiTeli lobio qoTanSi 4,00

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Jelen vannak: Kecze István polgármester, Ábri Lukácsné, Demeter Jánosné, Dr. Ducza Lajos, Gönczi Károly, Hegymegi Lajos, Juhász Attila, Nagy István Zoltán, Téglási Sándor, Sándor László, Sánta Gábor

meniu kerdzebis 1 - : > ? 8 O

tvini kecze pikanturadtvini kecze pikanturadtvini kecze pikanturadtvini kecze pikanturad 13,50 tvini kecze sulguniTtvini kecze sulguniTtvini kecze sulguniTtvini kecze sulguniT 13,50

Város Önkományzati Képviselo-testületének Ż012 ...

Jelen vannak: Kecze István polgármester, Demeter Jánosné, Dr. Ducza Lajos, Gönczi Károly, Molnár Irrre, Nagy István Zoltán, Szepesi Jenő, Tatár Zoltán, Tuka Antal, Nagy Lajosné, Dr. Malatinszky

restorani "alaverdi"

xbos neknebi ajikiT kecze ----- 500 gr 10,00 2. xbos jigari kecze ----- 350 gr 8,00 3. xbos CaSuSuli -----

sityvawarmoebis

... qaTamurai, kaciTavai, qoTanai, saqerai, Romai, gverdwiTelai, saselai, sxalBelai...-a daerTvis sxva Sinaarsis mqone sazogado saxelebsac: RerRelas simindidam davfqvavT (RerRel-a. Sdr. RerRili); misaT Semdgar zesa (rZes) gobmawonas vetyviT (gobmawon-a). gorjolai magari yveli iqneba (gorjol-a)... kecze ...

Sua saukuneebis moWiquli keramika quTaisidan

ragvarobis mixedviT Wiquri iyofa or jgufad: gamWvirvale da gaumWvirvale, ufero da SeRebili (feradi) Wiqurebi. gamWvirvale Wiqurebs ekuTvnis yvela is Wiquri, romelic keramikuli nawarmis kecze gadavlebisa da gadnobis Semdeg mainc rCeba gamWvirvale da WiqurSi gamosWvivis kecis ZiriTadi feri. magaliTad ...

Május 29. (vasárnap)

(Herman Ottó) Fõvédnök: KOVÁCS SÁNDOR Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyûlésének elnöke Védnök: KECZE ISTVÁN Kisújszállás polgármestere A verseny rendezõi és támogatói: Magyar Természettudományi Társulat Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyûlés Polgármesteri Hivatal, Kisújszállás ...