Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kineziologije

SPORT SCIENCE

ISSN 1840-3670 SPORT SCIENCE Međunarodni časopis iz područja kineziologije Vol. 1 (2008), Br. 1 (1-80) Sadržaj: Riječ urednika . . . . . . . . . . . 5

ACTA KINESIOLOGICA

Međunarodni znanstveni časopis iz područja kineziologije Vol. 2 (2008), Br. 1 (1-101) Sadržaj (nastavak): Vullnet Ahmeti, Hazir Salihu i Ibrahim Dehari

GUIDELINES FOR AUTHORS

Guidelines for authors (Upute autorima priloga) Sport Science, 1(2008) 2:107-108 108 UPUTE AUTORIMA PRILOGA Namjera i svrha časopisa Sport Science - međunarodni časopis iz područja kineziologije, publicira se dva puta godišnje i objavljuje pregledne ...

ACTA KINESIOLOGICA

ISSN 1840-3700 ACTA KINESIOLOGICA Međunarodni znanstveni časopis iz područja kineziologije Vol. 3 (2009), Broj 2 (1-116) Sadr aj: Riječ urednika. . . . . . . . . . 5 Slavko Trninić, Igor Jelaska i Vladan Papić (Pregledni rad) Kineziološki, antropološki i metodološki aspekti jednad be uspjeha u ...

ACTA KINESIOLOGICA

Me ÿ unarodni znanstveni þasopis iz podru þja kineziologije Vol. 3 (2009), Broj 1 (1-114) Sadr aj (nastavak): Erika Zemkova, Peter Miklovi þ i Du an Hamar

Anna leS Kinesiologiae

Medtem so tako znanstveniki s področja kinezmetrike kot sami študijski programi v ZDA postavljeni pred mnoge izzive, kot so zmanjšano število učiteljskih mest na fakultetah, zmanjšano fi nanciranje, različne vrste podatk-ov in meritev zaradi interdisciplinarne narave kineziologije, in podobno.

ANALIZA RAZLIKA IZMEĐU TRI JAKOSNE SKUPINE VATERPOLISTA PRVE ...

Iako ti problemi ne pripadaju samo području kineziologije nego i spomenutim znanostima, ipak su od najneposrednijeg značenja za kineziologiju iz razloga što su temelj na kojemu se ostvaruje praktična primjena kineziologije i njezinih spoznaja na planu kineziološke edukacije, rekreacije, ...

POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ PRIMIJENJENE ...

POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ PRIMIJENJENE KINEZIOLOGIJE U SPORTU Svrsishodnost studija temelji se na spoznaji da jedino visokoškolovani kadrovi s odgovarajućom specijalizacijom mogu doprinijeti razvoju te daljnjem usavršavanju tehnologije rada na području sporta, osobito ...

Septi~ki sakroileitis s apscesom ilija~nog mi{i}a - prikaz ...

Ina~e nije te`e bolovao. @ivi u Zagrebu, student kineziologije, bavi se kickboxing-om. Alergi~an na penicillin. Ovisnost o opijatima je negirao.

NEKE METRIJSKE KARAKTERISTIKE TESTOVA ZA PROCJENU BRZINE LETA

SportLogia 6 (2010) 2: 49-54 50 Kotzamanidis i sur. (2003) dokazujuuticaj treninga sa vanjskim optere**enjem gornjih ekstremiteta na brzinu leta lopte kod studenata kineziologije.