Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kirurgije

PEDIATRIC SURGERY AND UROLOGY VIII. - VIII. INTERNATIONAL ...

viii. international symposium of pediatric surgery and urology simpozij iz djeČje kirurgije i urologije . s medunarodnim sudjelovanjem international symposium of pediatric surgery and urology viii.

dječje kirurgije

Split, 12.-15. listopad 2011. / October 12-15, 2011 Hotel Le Meriden Lav ORGANIZATORI: Hrvatsko društvo za dječju kirurgiju, HLZ-a KBC Split, Klinički odjel za dječju kirurgiju

DRUGO OBVESTILO KEKS . .T.

Spoπtovane kolegice in kolegi, Z veseljem in ponosom Vam sporoËamo, da organiziramo æe 8. kongres Endoskopske kirurgije Slovenije. Zavedamo se velike odgovornosti, ki smo jo s tem prevzeli.

10. HRVATSKI KONGRES ENDOSKOPSKE KIRURGIJE S MEĐUNARODNIM ...

10. hrvatski kongres endoskopske kirurgije s meĐunarodnim sudjelovanjem . 10th croatian congress of endoscopic surgery with international participation split, hrvatska 7.

Invanzivna i interventna kardiologija u lijeËenju ...

2008;3(8):65. P ovijest invanzivne i interventne kardiologije seæe joπ od davnih poËetaka XX. stoljeÊa, toËnije od 1929. god. kada je specijalizant kirurgije Werner Forssmann u Eberswaldu blizu Berlina izveo prvu kateterizaciju srca, i to vlastitoga, pa do ne tako davne 1977. god. kada je ...

PERITONITIS – STANDARDI IN NOVOSTI PERITONITIS ...

posameznih področjih abdominalne kirurgije. Simpozij spremlja zbornik strokovnih člankov izbrane teme. Letošnja tema je peritonitis, najpogostejši vzrok za akutni abdomen, ki ga želimo poglobljeno

številka 1,

2 januar 2009 številka 1 Novo mesto 070 660 650 Bre`ice 070 660 660 Največja optika na Dolenjskem Meseca d 2008 je odprla nov poslovni prostor. V kore kcijska V izvajajo tudi redne okulisti: ecembra v ulici Kettejev drevored 32, v Novem mestu, ponudbi imajo preko 4.000 najrazličnejših ...

The Zagreb Course in MiniMally i

Za dan Klinike na godinu najavljujem ponovni susret na stručnom skupu iz plastične i rekon-struktivne kirurgije glave i vrata. S poštovanjem This year to celebrate the anniversary of our Department, that was founded almost nine decades ago, we organized professional meeting named „The Zagreb Course ...

Pathological Pulmonary Hernia in a Patient With Metastatic ...

... Marko Zelic, 1 MD 1 Department of Surgery, Clinical Hospital Center Rijeka, Rijeka, Croatia 2 Clinical Hospital Center Rijeka, Rijeka, Croatia Address for Correspondence: Dr Aleksandra Pirjavec, Klinicki Bolnicki Centar Rijeka, Klinika za kirurgiju, Odjel plasticne i rekonstruktivne kirurgije, Krešimirova ...

Kongresi, seminari, work-shop-ovi…

KONGRES EVROPSKEGA ZDRUŽENJA OKULOPLASTIČNE IN REKONSTRUKTIVNE KIRURGIJE - ESOPRS Lokalni organizator: Očesna klinika. Mednarodni organizator: ESOPRS (European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery) 13.—15. sep. 2007 Ljubljana, Cankarjev dom Vodja projekta v CD: Teja Alič, teja ...