Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kloroplaste

CITOLOGIJA - veda o celici

celično steno, produkte metabolizma (škrobna zrna, oljne vakuole, kristale, alevronska zrna), jedro, jedrce, plastide: levkoplaste, kloroplaste in kromoplaste.

Razvrstavanje i prijenos proteina 2

kloroplaste Stromalna procesirajuća peptidaza (SPP) uklanja signalni slijed Dodatni signali usmjeravaju proteine za unos u lumen tilakoida

BILJNI HORMONI Biljni hormoni ili regulatori rasta AUKSINI ...

sintetizira u stanicama koje sadržavaju kloroplaste ili amiloplaste. Ona u biljkama uzrokuje različite fiziološke učinke, meñu kojima su najvažniji indukcija ...

ISTEMATIKA

Zelene alge imaju kloroplaste, smeđe alge imaju u stanicama feoplaste, plastide sa visokim sadr ajem fukoksantina, smeđeg pigmenta koji prekriva klorofil, a crvene alge ...

Botanika u veterinarskoj medicini 17.9.2007 Sveučilište u ...

Sadrže kloroplaste-produktnjihove fotosinteze je škrob. Stanična stijenka-celulozna. značajni proizvođači hrane i kisika u slatkovodnim i morskim

INSTITUTI I KURRIKULËS DHE TRAJNIMIT

kloroplaste, mitokondri, ribozome, lizozome, aparati i Golxhit, bërthamë, membranë qelizore, mitozë, mejozë, profazë, anafa zë, metafazë, telofazë, acide ...

Transpiracija i gutacija

Stanice zapornice sadr¾e kloroplaste, te su fotosintetski aktivne. Fotosintezom se nagomilavaju ¹eæeri i time se poveæava osmotski tlak, odnosno turgor u njima i tako ...

HISTOLOGIJA I ANATOMIJA

količina vode, a i jedine su epidermske stanice koje u protoplastu imaju kloroplaste. Stijenka zapornica nejednoliko je zadebljala. Stra nja, leđna stijenka vrlo je

3. ORGANI epiderm primarna skorja Centralni cilinder

Navzven tvori celice plute navznoter pa feloderm, ki vsebuje kloroplaste. Pluta prepreči transport vode in hranilnih snovi v tiste dele stebla, ki ležijo na njeni ...

Përbërjet organike të qelizës Punë laboratori nr. 1 ...

... emërtojë në skicat e qelizave prokariote dhe eukariote membranën qelizore, murin qelizor nëse ka, citoplazmën, bërthamë, mitokondritë, ribozomet, kloroplaste ...