Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kmakt

Nigiri

... (@ DrCE-KMAKT @ BJMAKI @ BI-ACK TIGER MAKI (I) eel, stueet potato tempura, cucumber & eel sauce (O) black tobikko (I) nseet potato tempura, cucumber & auocado (O) ...

SÖZCÜK (KEL‹ME) B‹LG‹S‹

Niyetimiz daha erken yola ç›kmakt› ya. Hava bir tuhaft›. Uzakta f›rt›na bulutuna da benzer bir sis vard›.Bir gün do¤rusu bu sisi temizleyiverdi.