Sputtr.com | Alternative Search Engine

Knjigama

Gordana Stokić Simončić, PhD

Date submitted: 18/05/2009 1 Serbian books and libraries in Kosovo and Metochia Gordana Stokić Simončić, PhD Library and Information Science Department Faculty of Philology, Belgrade University Belgrade, Republic of Serbia Zoran Č.

INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKA BEOGRAD

... Nonprofit Sector: Prospects for South Eastern Europe, University of Bergen and IDN Belgrade, 17-19 October Poglavlja u knjigama na srpskom jeziku ...

O POSLOVNIM KNJIGAMA I ISKAZIVANJU FINANSIJSKOG REZULTATA PO ...

Microsoft Word - Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovods.doc

PRIKAZ ZAKONA REPUBLIKE SRBIJE O MATIČNIM KNJIGAMA U ...

PRIKAZ ZAKONA REPUBLIKE SRBIJE O MATIČNIM KNJIGAMA U KONTEKSTU PRAVA DETETA DEFINISANIH KONVENCIJOM O PRAVIMA DETETA Zakon o matičnim knjigama usvojila je Narodna skupština Republike Srbije 18. marta 2009. godine (Slu beni glasnik R.Srbije br. 20/2009).

ZAKON O MATIČNIM KNJIGAMA

ZAKON O MATIČNIM KNJIGAMA ("Slu beni glasnik SRS", br.15/90) I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. O ličnim stanjima gradjana vode se matične knjige. U matične knjige upisuju se činjenice o rodjenju, braku i smrti i druge činjenice predvidjene ovim zakonom, kao i promene u vezi sa ovim činjenicama.

Cardiac diseases in the writtings of Amatus

U knji-gama, Ëesto nazvanima, knjigama sekreta lijeËenja nalaze se tajne prirode lijeËenja koje je Ëovjek stoljeÊima otkri-vao. U tim knjigama sekret je sinonim za lijek.

BIOGRAFIJA

Poglavlja u knjigama: 2007: Brkic, S., Hadziahmetovic, A., and Efendic, A., “Accession of Bosnia and Herzegovina to the WTO: Analisys of Public Awareness and Attitudes“, u: ...

ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I- OPĆE ODREDBE Članak 1. Predmet reguliranja Ovim se zakonom uređuje vođenje, održavanje i uspostava zemljišnih knjiga, kao i upis nekretnina i prava na nekretninama u zemljišnim knjigama u Federaciji Bosne i Hercegovine (u ...

Закон о библиотечкој делатности

chele@bitsyu.netchele@bitsyu.net Закон о библиотечкој делатности Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 34/94.

Z A K O N O REPUBLI^KIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

Z A K O N O REPUBLI^KIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA I. OSNOVNE ODREDBE ^lan 1. Ovim zakonom ure|uju se republi~ke administrativne takse (u daljem tekstu: taksa). ^lan 2.