Sputtr.com | Alternative Search Engine

Koerantberig

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT

Geskiedenis DoE/November 2006 NSS Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief 3 Die volgende Leeruitkomste en Assesseringstandaarde word in hierdie vraestel geassesseer: Leeruitkomste ASSESSERINGSTANDAARDE Vaardigheid van die leerder om: Leeruitkoms 1 • Relevante inligting en data uit die bronne te ...

Geskiedenis en Aardrykskunde: Voorbeelde van vraestelle ...

Skryf 'n koerantberig van 350 woorde wat die uitwerking ondersoek wat die beleide van die supermoondhede op gewone mense se lewens gehad het. Jou berig moet minstens twee van die visuele bronne insluit wat in Vraag 1 gegee word, en moet dus die kwessie met die tydperk van die Koue Oorlog in verband ...

GRAAD 10-TIPS GRAAD 10-TIPS

koerantberig, gebruik dus formele taal. Opdrag 2:Nou moet julle dié poging van julle adverteer. Julle sal dus ‘n pragtige, kleurvolle plakkaat moet ontwerp.

Examination Preparation Guidelines Grade 9 November 2011

Koerantberig 3. Advertensies 4. Aanwysings AFRIKAANS Huistaal EKSAMENVEREISTES: Begripstoets : 20 Taalstudie : 30 Opsomming: 10 Leer: Basiese sinstrukture : Dir. / Ind. rede , Lydend en Bedrywend,Ontkennend (Handboek en Studiegids) Taal inligtingstuk ( Baie belangrik) Morfologie, Sinonieme, Antonieme ...

Die beginsel van die wysheid is die vrees van die HERE Spr. 9:10

Die beginsel van die wysheid is die vrees van die HERE Spr. 9:10 CVO Skool Pretoria Uitgawe 2 Posbus 75385 Lynnwoodrif 0040 Tel: (012) 809-0127 Faks: 088 012 809 0127 E-pos: cvopta@bcvo.co.za Dokument nommer CVO-PTA-BLD-010 SKOOLBELEID Dokument nommer : CVO-PTA-BLD-010 Uitgawe: 2 Bladsy: 1 van 79

Oom Nico se POSSAK

2 • slingervel januarie 2006 • IN HIERDIE UITGAWE ... 2 Oom Nico se Possak 3 Bybelleesrooster vir Februarie 2006 4 Verjaardaghoekie 5 Die bang hasie 6 Spreuke vir die tiener verklaar 7 Die redakteur skryf ... 8 Oordenkings vir laerskoolkinders 10 Blokkiesraaisel 364 VRYDAG, die sesde dag van ...

gr 7 afr home

As sulke geriewe nie beskikbaar is nie, kan julle 'n relevante koerantberig bespreek. Hier is 'n paar ekstra bronne: www. teachers. tv/bullying/clips of www. beatbullying. org/home. html Aktiwiteit 3 ( navorsing) Laat leerders toe om navorsing te doen oor die onderwerp.

DATUM SESSIE VAK INHOUD - Bv. Koerantberig, resensie ...

SESSIE. VAK. INHOUD. Vrydag; 28 Oktober. Middag: Afrikaans HT 3. 2 ½ ure [100] Afdeling A: Kreatiewe skryfwerk. Verhalende, beskrywend, beredenerend, bespiegelende ens. opstel (50)

Afrikaans Huistaal

Begrippe p.25 - p.27 Kenmerke p. 123 Transaksionele skryfwerk: Skryfwenke p.34 - p.36; p. 129 - p.131 Dagboekinskrywing p.80 Koerantberig p. 81 11 GRAAD 11: AFRIKAANS HUISTAAL VRAESTEL 1: LEESVRAESTEL (Dinsdag, 9 Junie) - 100 Begripstoets (25) Opsomming (10) Poësie: Ongesiene gedig (10); Dag op Nuweland ...

LESPLAN VIR LESREEKS 2: VIVA SPORT! GRAAD 9

LU2 AS2 'n Woordbouspeletjie LU6 AS3 Leestyd: 'n Tydskrifartikel LU3 AS1, LU5 AS2 Kommunikeer LU2 AS2 Taal in konteks LU6 AS2 Groepassessering: Voorbereide lees : 'n Internetberig LU2 AS3 Dink krities LU5 AS2 Taal in konteks LU6 AS2, AS3 Leesbegrip : 'n Koerantberig as teks LU3 AS1 Hoe goed verstaan jy die ...