Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kojoj

ArcelorMittal: Going nowhere slowly

ArcelorMittal: Going nowhere slowly A review of the global steel giant's environmental and social impacts in 2008-2009 Overview 3 "Go Back Mittal": peoples' protest against ArcelorMittal's steel projects in India 7 ArcelorMittal in South Africa - going nowhere slowly 9 ArcelorMittal Ostrava ...

Istra ivanje primjene metoda upravljanja financijskim ...

ZAKLJUČAK Ciljevi istra ivanja bili su utvrditi u kojoj mjeri hrvatska srednja i velika poduzeća koriste instrumente zaštite od financijskih rizika, ...

BILTEN NOVIH NASLOVA (2008)

BILTEN NOVIH NASLOVA (2008) Priredila: SENIJA MUJIĆ U periodu od januara do decembra 2008. godine knji ni fond Biblioteke Filozofskog fakulteta obogaćen je za 1669 svezaka monografskih publikacija, odnosno za 897 novih naslova.

Na osnovu člana 28.. Zakona o deviznom poslovanju (»Sl ...

/ Article 21 Banka je ovlašćena da zadu i račun Klijenta, bez obzira u kojoj je valuti taj račun, u cilju potpunog namirenja potra ivanja koja ima od Klijenta u vezi sa obradom tekućih transakcija i s tim u vezi podnetim troškovima, ...

PRAVILNIK O OPŠTIM I POSEBNIM USLOVIMA HIGIJENE HRANE U BILO ...

pravilnik o opŠtim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa ("sl. glasnik rs", br. 72/2010) Član 1

_2004; 32(3-4)21-23 Vukicevic

Najve}i broj operisanih `ena bio je sa histolo{kim gradusom G1 N1, pa se u okviru ovog gradusa pratilo u kojoj meri veli~ina tumora pored histolo{kog gradusa, ...

STEATOZA JETRE U PACIJENATA SA hIPERLIPIDEMIJOM, DEBLJINOM I ...

U studiji Omaqari-a i saradnika koja je rađena 2002.godine, a u kojoj su uvrštene vrijednosti nivoa lipida u serumu 3432 ispitanika, 21.28% ispitanika su imali steatozu jetre 15,što je manje nego u rezultatima naše studije.

Ime i prezime Perić

Ime i prezime Perić. N. Miljenko . Zvanje : Redovni profesor . Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizič

Znati trajati Knowing how to last

Toliko vremena trebalo je jednoj od prvih privatnih kompanija u nekadašnjoj SFRJ da (zajedno sa državom u kojoj je nastala i poslovala) prođe period sankcija, ...

Spa centar

AQUATHERM – Tretman namenjen osetljivoj koži kojoj je narušena prirodna sposobnost odbrane od zagađenja i slobodnih radikala. AQUATHERM – Treatment for sensitive skin, ...