Sputtr.com | Alternative Search Engine

Koljena

ARTROPLASTIKA KOLJENSKOG ZGLOBA MONOKONDILARNOM ENDOPROTEZOM ...

a) Prijeoperacijska LL snimka koljena, b) prijeoperacijska PA snimka koljena, c) poslijeoperacijska LL radiološka snimka koljena s ugra**enom parcijalnom endoprotezom tipa Repicci, d) poslijeopera-cijska PA snimka koljena Figure 3.

Pokretljivost koljena nakon ugradnje totalne cementne endoproteze

h* p://hrcak.srce. hr/medicina medicina 2009, Vol. 45, No. 2, p. 160-164 160 SAŽETAK. Cilj: Cilj istraživanja bio je ispita* pokretljivost koljena nakon ugradnje totalne cemen-tne endoproteze koljena.

Total Knee Replacement

Bosnian 1 Potpuna zamjena koljena Potpuna zamjena koljena je operacija kojom se vrši zamjena istrošenih ili oštećenih dijelova zgloba koljena.

HOK2008 - program FINAL

(tehnika pločica ''8'') u liječenju deformiteta koljena i gležnja kod djece sa koštanom displazijom 10:10 – 10:20 Vitali Goriainov, Adi Zubovic, Mike Uglow: The value of initial Pirani score assessment of

20 GODINA NAKON REKONSTRUKCIJE STRAéNJE UKRIéENE SVEZE ...

SAéETAK Prije dvadesetak godina u Klinici za ortopediju ugra﷿ivali smo umjetne ligamente, i to tip proteze ligamenta Gore-Tex (razgranati polytetrafluoroethylen) kao postupak spaöavanja nestabilnih koljena.

War Stress – Effects of the War in the Area of Former ...

War Stress - Effects of the War in the Area of Former Yugoslavia War Stress – Effects of the War in the Area of Former Yugoslavia

termoinstalacije i oprema termoinstallation and equipment

3.1. KOTLOVI - kotlovi na: čvrsto gorivo, tečno gorivo, bio-masu, plin i električnu energiju - dimovodne cijevi i koljena - pribor za kotlove - kamini 3.2.

RANE ARTROZE KOLENA-POSLEDICA TOTALNIH MENISCEKTOMIJA U MLADOSTI

61 RANE ARTROZE KOLENA-POSLEDICA TOTALNIH MENISCEKTOMIJA U MLADOSTI Saša Milenković Rane artroze kolena, koje su nastale kao posledica ranih, totalnih meniscektomija predstavljaju značajan ortopedski i socio-ekonomski problem.

P POOKKRROOVVIITTEELLJJ // UUNNDDEERR TTHHEE AAUUSSPPIICCEESS ...

sistema Kapidži-Baši Nedima, Imširovi Adevija , Musi Adela Dvostruko slijepo ispitivanje terapijskog uinka ultrazvuka na osteoartritis koljena

1. Sjednemo na pod, noge su opru ene, ruke postavimo pored ...

Akutne ozljede koljena, neovisno o mehanizmu nastanka, mogu biti od najjednostavnijeg nagnječenja mekih tkiva u području koljena, preko puknuća ligamenata i meniska do prijeloma dijelova bedrene, goljenične kosti i ivera, te traumatskih iščašenja pri kojima se gubi dodir zglobnih ploha i ...