Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kommerwekkend

LABORATORY TESTS FOR HEAVY VEHICLE DRIVERS

Die middelmisbruikepidemie het Suid-Afrika ook getref en met die vrylike beskikbaarheid van dwelms soos dagga is dit kommerwekkend om te sien hoeveel voertuigbestuurders hul aan die misbruik daarvan skuldig maak.

GESONDHEIDSRISIKOGEDRAG BY 'N GESELEKTEERDE GROEP ADOLESSENTE ...

Alkohol- en dwelmgebruik, rook en geweldadige gedragspatrone onder adolessente neem kommerwekkend toe. Die moderne jeug leef in dwelm-afhanklike gemeenskappe.

FACTORS INFLUENCING THE CAPACITY OF EXTENDED FAMILIES TO ...

iv OPSOMMING Statistieke rondom MIV/VIGS is kommerwekkend. Weinig is bekend oor die wyse waarop gemeenskappe die impak van die siekte hanteer, ...

Psychologists and race: Exploring the identities of South ...

Die bevindinge stel voor dat die proses van transformasie in die sielkudige konteks wat bestudeer was kommerwekkend is ten spyte van 'n veranderde politiese profiel aan die hand van veranderde wetgewing.

THE NURSING MANAGEMENT OF FEVER

Koors kan voordelig wees vir 'n pasiënt se uitkoms, alhoewel koors as sulks kommerwekkend is. In 'n kritieke siek pasiënt, kan die metaboliese effek van koors egter swaarder weeg as die potensiële voordele daarvan.

Bemagtig opvoeders vir onmiddellike mobilisasie van ...

Dit is veral kommerwekkend dat slegs twee persent van die leerders die internasionale maatstaf (550) kon bereik, vergeleke met sewe persent van die leerders internasionaal (Mulis et al. 2007).

The clinical value of immittance testing in the ...

Dit is kommerwekkend dat sulke werkers normaalweg nie uitgesluit word van ondergrondse werk nie en dit stel hul gevolglik bloot aan die risiko van barotrauma.

Die beste plaaswegbreek in Afgriland

... Om hIeRdIe SeISOen Te PLAnT Of nIe Die huidige prysvlakke van mielies is kommerwekkend laag en Riaan van Schoor praat prontuit oor hoe dit boere affekteer. ...

DIE OMVANG EN PRAKTIESE UITVOERBAARHEID VAN ONDERSTEUNDE ...

Kommerwekkend is die feit dat 82% van die respondente tussen 20 en 60 leerders onderrig wat hindernisse tot leer ervaar. Terwyl institusionele ondersteuningspan ne effektief funksioneer, ...

FORUM

Dit is egter kommerwekkend . 48 . ADVOCATE August 2004 . dat die oorgrote meerderheid van veral die junior advokate neus optrek vir regshulpopdragte.