Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kompjuterit

UNIVERSITETI I PRISHTINES SH.L.T-MITROVICË

Sistemet operative _____ 2 HYRJE NË INFORMATIKË Historiku i shkurter i kompjuterit Megjithqë janë bashkohor edhe kompjuteret kanë histori të zhvillimit të tyre.

PROJEKTI I EDUKIMIT GLOBAL

ministria e arsimit dhe shkencËs sË shqipËrisË instituti i studimeve pedagogjike unicef instituti ndËrkombËtar i edukimit global, universiteti i torontos projekti i edukimit global raporti i vlerËsimit tË fazËs sË dytË autore: carolyne ashton ndihmuan: stavri llambiri astrit dautaj ...

PUNIM SEMINARIK

UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKE-NATYRORE DEPARTAMENTI I MATEMATIKËS PUNIM SEMINARIK Lënda: Arkitektura e kompjuterit dhe sistemet operative.

Komponentet e kompjuterit multimedial

11 www.ayih.org Kompjuteret aktuale shfrytezohen edhe per paraqitje te sekuencave multimediale. Sekyencaf e tilla dizajnohen me kombinimin e materialeve multimediale, perkatesisht te teksteve, te grafikes, te videos, te zerit dhe te animacioneve.

Pas aktivitetit mesuesja mundeson qe femijet te ulen ne forme ...

Mesuesja i pret femijet duke u theneflMiremengjesi!fl.Ajo i pyetflShikojini kendet me vemendje,a shihni ndonje ndryshim?fl.Mesuesja ne fillim tek kendi i shtepise vendos fotot e telefonit dhe te celularit,kurse tek kendi i shkences dhe i matematikes ato te kompjuterit etj.Perpiqet ...

UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I INXHINIERISE MEKANIKE

Fig.I.1 Struktura themelore e kompjuterit digjital. Para se të shqyrtohet konstruksioni dhe funksionimi i kompjuterit digjital është e domosdoshme të definojmë kuptimet "hardware" dhe "saftware" (fig.I.2).

HARTIMI DHE VLERËSIMI

Pavarësisht nga të gjitha mundësitë e teknikës kompjuterike, autori nuk ka detyrimet e redaktorit teknik, të cilët janë më të aftë në përdorimin e kompjuterit. 2.19.

Punim seminarik

Web-fqja mund të lidhet në mënyrë elektronike me web-faqet tjera dhe mund të shikohet nga çdo lloj i kompjuterit, duke klikuar në fjalët e nënvizuara që paraqesin web-faqet.Web-faqja e lidhur mund të paraqet informata shtesë, program softuerikë apo lidhje me ndonjë web-faqe tjetër.

INSTITUTI I KURRIKULËS DHE TRAJNIMIT

2 Njohuritë e përdorimit të kompjuterit dhe programeve aplikative të informatikës sot janë domosdoshmëri në çdo fushë të jetës dhe baza për një punësim të ardhshëm.

Universiteti i Prishtinës

Fig.1.4 Blloqet elementare Me leximin e vlerave të variablave të shënuara në bllok nënkuptohet marrja e vlerave përkatëse përmes njësisë hyrëse dhe vendosja e tyre në kujtesën e kompjuterit.