Sputtr.com | Alternative Search Engine

Komunale

LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGY 2008-2015

Asambleja komunale sipas subjekteve politike 5.8% ose 1 ulëse 11.7% ose 2 ulëse 17.6% ose 3 ulëse 23.5% ose 4 vende 17.6% ose 3 vende 23.5% ose 4 vende PDK LDK KTHIMI DZZ DSS KOS

RURAL TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY IN THE MUNICIPALITY OF ...

Asambleja komunale sipas subjekteve politike 5.8% ose 1 ulëse 11.7% ose 2 ulëse 17.6% ose 3 ulëse 23.5% ose 4 vende 17.6% ose 3 vende 23.5% ose 4 vende PDK LDK KTHIMI DZZ DSS KOS The President was elected directly, Mr. Bajrush Ymeri (LDK) on the session of the Municipal Assembly that was held on January 18 th, 2008 ...

Sekretariati i KGJK-së, Sekretarijat SSK, The Secretariat of ...

Gjykata Komunale,Vushtri Gjyqtar (2) Pozita GJYKATAT PËR KUNDËRVAJTJE: 1. Gjykata Komunale për Kundërvajtje, Prishtinë ..... .

INDEKSI MBI REFORMËN E PROFESIONIT LIGJOR

Tani, të gjithë prokurorët duhet t'i kalojnë edhe disa trajnime dhe testime plotësuese. • Gjyqtarët, të cilët shërbejnë në gjykatën komunale dhe të qarkut, Gjykatën Ekonomike, gjykatat e kundërvajtjes, Gjykatën Supreme të Kosovës, si dhe në Gjykatën Kushtetuese të Kosovës.

K O N K U R S

Roje sigurimi.....1 pozitë në Gjykatën Komunale në Prishtinë-dega në Graçanicë (e rezervuar për minoritetin serb 14.

JUSTICE SYSTEM REFORM ACTIVITY QUARTERLY REPORT, APRIL -

JULY 2006 This publication r review by the United States Agency for International Development. It was prepared by the National Center for State Courts.

Taksa vjetorepër biznese

Duke u bazuar në rregulloret komunale për taksa, gjoba dhe ngarkesa, që janë miratuar nga 29 Kuvendet Komunale të Kosovës, kemi përzgjedhur ato bizneset që figurojnë pothuajse në të gjitha rregulloret komunale.

Skenderaj - Raporti komunal

Niveli i përmbajtjes së informacioneve në ueb-faqen zyrtare të Komunës së Skenderajt (www.komuna-skenderaj.org ) Kategoritë e informacioneve Niveli i informatave 2 Ballina 3 Organizimi komunal 3 Shërbimet komunale 2.6 Info rreth qytetit 3.38 Projektet komunale 3.5 Lajme& lajmërime 2 Harta e faqes 1 Kontakt 4 ...

GJYKATA E QARKUT NË PRISHTINË

Për këtë arsye, atij i duhej të shkonte në kryeqytet herët në mëngjes, pasi që ata duhej të merrnin një dokument në Gjykatë Komunale në Prishtinë.

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG

Bankinnskudd, verdipapirer og kontanter, beløp: Angi eid bolig, hytte, bil, båt eller liknende: Långivers/kreditors navn Lånnr. Opprinnelig gjeld Restgjeld pr. d.d. Restgjeld pr. d.d. Betaler pr. mnd. Betaler pr. mnd. Sum Spesifi ser verdi: Arbeidsinntekt Uføretrygd/pensjon Har noen i ...