Sputtr.com | Alternative Search Engine

Komunitetit

DEVELOPMENT PLAN

PLANI I ZHVILLIMIT TE KOMUNITETIT 2008 - 2015 BASHKIA SHIJAK 1 COMMUNITY DEVELOPMENT PLAN 2008 - 2015 MUNICIPALITY OF SHIJAK VIZION Shijak, a friendly town, rich in civilized traditions, in 2015 will be a place where economic and social development will offer high living standards and better ...

CONSOLIDATED VERSION OF THE TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN ...

TITLE XI—Social policy, education, vocational training and youth ..... 92 Chapter 1 —Social provisions ..... 92 Chapter2—The European Social Fund ...

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

8154/06 MP/ST/ptm DG E VI EN COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 22 May 2006 (OR. en) 8154/06 COWEB 73 LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS Subject : Interim Agreement on Trade and trade-related matters between the European Community, of the one part, and the Republic of Albania, of the ...

MUNICIPALITY OF PERMET

PLANI I ZHVILLIMIT TE KOMUNITETIT 2008 - 2013 BASHKIA PËRMET 1 COMMUNITY DEVELOPMENT PLAN 2008 - 2013 MUNICIPALITY OF PERMET VISION Permet, the city of culture and tradition, will be in 2015 recognized inside and outside the country for its ecologic and cultural tourism, its traditionally ...

Komunitet Dossier Marekting

Unë desha të ju vë në dijeni që do të jemi bashkë në çdo numër të Albania-s po shpëtova pa probleme. Çdo radhë në rubrikën time do të ketë një portret nga personazhet e komunitetit.

Diaspora Shqiptare

(Family, number, business, social position, organisations, cultural associations, churches, etc.), 4.Mjetet e komunikimit masiv në hapësirën e Komunitetit Shqiptar në Kanada.

Environmental Impact

Procesi i Vleresimit te Ndikimit Mjedisor dhe Social (VNMS) Ky VNM eshte pergatitur nga EGIS Route si pjese e procedures ligjore per miratimin e Skemes se propozuar te Bypass-it Fier-Levan, duke patur parasysh Plotiken Mjedisore te BERZH (2003) dhe Direktiven e Komunitetit Europian per Vleresimin Mjedisor ...

2006 Albanian Continuers Level examination

Kësaj ngjarjeje të rëndësishme i bënë jehonë më shumë se 5000 afi she, fl etëpalosje dhe broshura që iu shpërndanë të gjithë pjesëmarrësve dhe antarëve të komunitetit për të ngritur ndërgjegjësinë rreth kësaj çështjeje.

MIQTË E KOSOVËS

Shoqatat, organizatat, grupe me interesa të ndryshme shqipt arësh, veprimtarë të njohur të komunitetit, kanë reaguar ashpër lidhur me ngjarjen që ndodhi të mërkurën në njërin nga parkingjet e jashtme të Ae-roportit ndërkombëtar të Fran-kfurtit- Gjermani, ku mbeten të vrarë dy ...

STATEMENT OF COMMUNITY INVOLVEMENT (SCI)

Ky dokument është mbi inkuadrimin e komunitetit në planifikimin e të ardhmes së Enfieldit. Nëse doni një kopje në një gjuhë apo format tjetër, ju lutem plotësoni emrin dhe adresën tuaj më poshtë, vendosni shenjën 9 afër gjuhës/gjuhëve tuaja që kërkoni dhe ktheni tërë formularin tek ...