Sputtr.com | Alternative Search Engine

Konkubina

MULTIPLE

n Rodzic pozostający przy życiu (8)n konkubent/konkubina (6)(7 2.1. Nazwisko (1a) ...

KOHABITACJA - alternatywna forma życia rodzinnego

mieszane - kobieta w takiej parze to konkubina, mężczyzna zaś to konkubent (nie konkubin) - jak i homoseksualne. Zestawienie bibliograficzne zawiera wybór literatury ...

Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia nieruchomości od ...

14) osoby bliskie - małżonek, konkubina, konkubent, rodzeństwo, wstępni, zstępni, teściowie, zięciowie, synowe, ojczym, macocha, pasierbowie i

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSIADACZY KART EURO 26 W ...

6) osoba bliska – współmałżonek, konkubent, konkubina, dzieci (również przysposobione), rodzeństwo, rodzice Ubezpieczonego; 7) osoby za które Ubezpieczony ...

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMU JEDNORODZINNEGO

2) osoby bliskie – małżonek, konkubina, konkubent, rodzeństwo, wstępni, zstępni, teściowie, zięciowie, synowe, ojczym, macocha, pasierbowie i przysposobieni, o ile ...

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO PRACY

takim charakterze: np. konkubent, konkubina), dzieci własne i przysposobione, rodzice, te ściowie, rodze ństwo własne i mał Ŝonka, mał Ŝonkowie rodze ństwa ...

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKANIA JAKO CZ ĘŚ CI BUDYNKU ...

2) osoby bliskie – małżonek, konkubina, konkubent, rodzeństwo, wstępni, zstępni, teściowie, zięciowie, synowe, ojczym, macocha, pasierbowie i przysposobieni, o ile ...

WZÓR NR 19 – SPRZECIW OD WYROKU ZAOCZNEGO

Konkubina powoda korzysta ze środków z opieki społecznej oraz świadczeń alimentacyjnych od byłego męża. Dowód: - zeznania świadka Hanna Gola Powód od lat jest ...

CIĄŻA MŁODOCIANYCH – PROBLEM MEDYCZNY I SPOŁECZNY

fakt, że ciąża nieletniej może być wynikiem wykorzystania seksualnego przez ojca czy konkubina matki, co zdarza się w rodzinach patologicznych.

2 Admiral books (Broj knjiga: 13) KNJ OTK e (Broj knjiga: 11) KNJ ...

19 Dauner, Lesli i dr. Poslednja konkubina (2008) 508,33 356,85 20 Defonseka, Miša i dr. Preživeti sa vukovima (2008) 462,03 324,35 21 Dik, Filip K. i dr. Čovek u ...