Sputtr.com | Alternative Search Engine

Konkurrues

MBËSHTETJA E AGROBIZNESEVE TË HORTIKULTURËS NË KOSOVË ...

HYRJE Një mjet për të nxitur investime të reja në sektorin e hortikulturës Fondi Konkurrues për Hortikulturë (FKH) ka për qëllim të përmirësojë aftësinë konkurruese të sektorit të horti

UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI EKONOMIK

1 PËRMBAJTJA 1 . Analiza e konkurrentit dhe pozicioni konkurrues..... 2. Konkurrenca dhe pozicioni konkurrues.....

Mbështetja e agrobizneseve

hYrje Një mjet për të nxitur investime të reja në sektorin e hortikulturës Fondi Konkurrues për Hortikulturë (FKH) ka për qëllim të përmirësojë aftësinë konkurruese të sektorit të hortikulturës në Kosovë duke bashkë-financuar individë dhe kompani, të cilat dëshirojnë ...

UNIVERSITETI I SHKODRËS "Luigj Gurakuqi"

Në lidhje me grantin konkurrues, do të konkurrohet për investim në objektin „Shtesa e Godines ne Fakultetin e Shkencave te Natyres" pranë MASH dhe MF, me projektin përkatës.

The Forum covered the following

Në një mjedis konkurrues zgjidhni një firmë ligjore të kohës në mbështjetje të Biznesit tuaj N ë k ë t ë HR Forum u diskutua: 1) Të rinjtë e pakualifikuar dhe politikat e punësimit që ndiqen nga bizneset për punësimin dhe trajnimin e tyre.

Asociacioni i Arkitektëve të Kosovës Association of ...

... SHPËRBLIMI 1: PRAKTIKAT INOVATIVE (MË TË REJA) DHE MË TË MIRA Njohja e kontributit të firmave të reja që janë aktive për pesë e më shumë vite, paraqesin një vizion të qartë, qëllimet e artikuluara mirë dhe strategjitë e efektive të dëshmuara që japin një avantazh konkurrues.

Dr. ISA MUSTAFA

arsim i cilËsisË sË lartË dhe konkurrues .....8

Promovimi i Hortikulturës në Kosovë (PHK)

Për këtë arsye, njësitë përpunuese kanë nevojë për mbështetje teknike për të zgjidhur çështjet e përmendura më lart dhe për t'u bërë më konkurrues.

HPK

 FKH është një fond konkurrues dhe projektet do të vlerësohen me grante bazuar në përmbushjen e kritereve të PHK për rritje të të ardhurave dhe të punësimit.

RAPORT MBI REALIZIMIN E BUXHETIT TE BASHKISW PWR VITIN 2004 ...

Grandi konkurrues për arsimin bazë, parauniversitar dhe universitar Grandi konkurrues për shëndetësinë Grandi konkurrues për objektet kulturore Grandi konkurrues për ujësjellës kanalizime, etj.