Sputtr.com | Alternative Search Engine

Konsaltinga

NOVA DIMENZIJA GRADNJE

Poslovanje i delatnost kompanije pokrivaju kompletnu oblast građevinarstva, od projektovanja, preko izgradnje i opremanja, do inženjeringa i konsaltinga privrednih, poslovnih, stambenih, rezidencijalnih i objekata posebne namene.

COMPANY PROFILE

COMPANY PROFILE Procena vrednosti imovine i kapitala, pružanje usluga u oblasti pravnog, poreskog, raèunovodstvenog i finansijskog konsaltinga, usluge revizije su osnovne delatnosti DIL group.

Action formula uspeha: Kreirajte viziju, preduzmite konkretnu ...

www.amc.rs Action Management Consulting 3 Action Management Consulting (AMC) je srpsko-kanadska kompanija koja zauzima vodeću poziciju u Srbiji u domenu konsaltinga i korporativnog i individualnog razvoja.

PRVA STRATEGIJA UPKS ZA PERIOD OD - sanja.nikolin@amcserbia

UPKS, pozicioniranje Udruženja kao relevantne institucije‐posrednika u oblasti menadžemnt konsaltinga u Srbiji i pouzdanog partnera drugim srodnim i komplementarnim udruženjima i

S TAT U T

Redovni€lanovimogudabudu fizi€kaipravnalicakojaobavljajuaktiv nosti poslovnog konsaltinga najmanjedve go dine, prihvate Profesionalnikodeks, dostave potrebnudokumentaciju i uplate godi‚nju€lanarinu.

BIOGRAFIJA - Ime: Dejan Jakšić

i računovodstvenog konsaltinga Firma: "Euroaudit", Beograd 2006 - Član revizijskog komiteta u NIS a.d, Novi Sad Dodatne sposobnosti Strani jezici: Engleski -tečno (FCE - Cambridge Diploma)

UGOVOR O KONZORCIJUMU

[2] U skladu sa sagledanim potrebama, a radi zajedni*kog nastupa u plasmanu proizvoda i usluga na tr ištu, pove*anju efikasnosti i konkurentosti u sektoru usluga projektovanja, in enjeringa i konsaltinga na izgradnji i odr avanju industrijskih kapaciteta, 1.MERITUM

PRIJAVA NA KONKURS

Energoprojekt-EN TEL nudi širok dijapazon usluga iz domena osnovne delatnosti - projektovanja, konsaltinga i in enjeringa u sledećim oblastima: • Termoenergetski objekti i postrojenja • Sistemi daljinskog i gradskog grejanja • Distribucija i prenos električne energije • Elektro i ...

MESSER Tehnogas AD

Usluge konsaltinga i izvodenje radova po sistemu "kljuc u ruke" "Messer je jedna od vodecih evropskih kompanija iz oblasti industrijskih, gasova sa