Sputtr.com | Alternative Search Engine

Konsiderohet

All Along the Watchtowers

Një takson konsiderohet i zhdukur në gjendje të egër kur gjendet vetëm në gjendje të kultivuar, në izolim apo në formën e popullatave

KOSOVO ENERGY CORPORATION KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS

Renditja e fazave RST për energjinë reaktive, konsiderohet si keqpërdorim kur konsumatori bën ndërrimin etj. Neni 5 Çdo dështim nga ana e punëtorëve te KEK-ut për të raportuar parregullsitë e listuara me lartë të cilat mund të zbulohen me lehtësi gjatë performances së punëve të tyre të ...

Bujqësia me Vlera të Larta Natyrore në Ballkanin

Shpesh herë vegjetacioni gjysëm natyror i kullotave nuk është pjesë e tokës bujqësore, por është e edhe e një forme tjetër pronësie (tokë e përbashkët, toke shtetërore, etj), kështu që është mirë që të mos konsiderohet vetëm toka bujqësore në identifikimin e tokës VLN.

MRDC HEALTH UPDATE

A digital copy may be found at: www.MRDC-al.com Ky material eshte pergatitur nga MRDC dhe vetem ajo ka pergjegjesi per permbajtjen e tij: Informacioni i mesiperm konsiderohet publik dhe mund te riprodhohet pa leje.

PROJEKT- IDE PËR ZHVILLIMIN E TURIZMIT BASHKËKOHOR NË ...

Ndërkohë, kjo zonë në shtirjen e saj të vecantë gjeografike, perfaqëson gjithashtu edhe bregun lindor të kanalit të Otrantos, që sic dihet konsiderohet si një ndër hapësirat më interesante hidrografike të detit Mesdhe.

Papunesia perben nje nder semundjet me te renda ...

CREATED BY: ARBER HOTI www.provimet.co.nr 2.PAPUNËSIA Papunesia perben nje nder semundjet me te renda makroekonomike. Shpesh rritja e papunesise konsiderohet si nje parashenje e fazes se reqesionit ekonomik.

Të prekurit, ekspresioni proksematik konsiderohet të jetë ...

Ligjërata të autorizuara për studentët e Gazetarisë së UP-së Faqe 1 Çdo veprimtari e individëve dhe e shoqërisë është e lidhur me procesin e komunikimit.

Strategjia e Zhvillimit Rural

Pothuaj nje ne cdo tre shqiptare mund te konsiderohet i varfer dhe kater ne cdo pese te varfer, jetojne ne zonat rurale. Pabarazia ne nivelin e te ardhurave eshte e larte referuar standardeve rajonale, dhe varferia eshte me e larte ne familjet me nje nivel te ulet shkollimi dhe me shume femije.

DHUNA Kuptimi dhe llojet e saj. Shkaqet e dhunes ne familje ...

DHUNA Kuptimi dhe llojet e saj. Shkaqet e dhunes ne familje . Dhune konsiderohet cdo sjellje apo qendrim qe demton mirqenjen fizike, emocionale dhe seksuale te nje apo disa personave dhe qe ndikon ne nderprjen e zhvillimit nermal te individit.

DREJT NJË REGJIMI PA VIZA

Pjesa e dytë, e titulluar "Eliminimi i kontrolleve në kufi jtë e brendshëm dhe lëvizja e personave", konsiderohet si pjesa më e rëndësishme e Konventës, pasi sanksionon lëvizjen e lirë të personave duke eliminuar përfundimisht kontrollin në pikat kufi tare brenda hapësirës Shengen.