Sputtr.com | Alternative Search Engine

Konstruov

MASKOVACÕ PROST*XEDKY

Skl·d· se z jednotliv˝ch dÌl*o, kterÈ jsou konstruov·ny pro konkrÈtnÌ *·st techniky. Je dod·v·no v r*ozn˝ch barevn˝ch kombinacÌch dle pot*Yeby odb**ratele.

CYKLISTICKÉ BRAŠNY A NOSIČE

Dokonalejší ochra-nu proti vodě lze získat dokoupením vodotěsné vložky konstruov ané na bázi lodního vaku nebo použitím brašen sintegrovaným návlekem proti dešti.

Megalitická léčebna 21. století v Keltských šancích

Tato místa z doby keltského osídlení pokrývají značnou část celé Evropy, jsou posta-vena na velice silných energetických místech, prostorově a stranově orientována a konstruována tak, že energie využívají, zesilují, usměrňují a upravují.

DIGITÁLNÍ VIDEOKAMERA

Tato videokamera je konstruov‡na pro použit' s barevnými televizn'mi sign‡ly typu PAL. Pfiehr‡v‡n' na televizi s jiným standardem nen' možnŽ.

CM27 - PROSTOROV› REGUL¡TOR TEPLOTY

INFORMACE Programovateln˝ regul·tor CM27 se 7-dennÌm Ëasov˝m a teplotnÌm progra-mem je konstruov·n pro automatickou regulaci teploty systÈm˘ vyt·pÏnÌ achlazenÌ vrodinn˝ch domcÌch, bytech, kancel·¯Ìch a obchodech atd.

THALIA PřísLušensTví

TAŽnÉ ZAříZení Tažné zařízení „labutí krk" je konstruov ané pro intenzivní používání. elegantní design a možnost demontáže kulové hlavy zachovávají estetiku Vašeho vozidla.

Stáří je naše budoucnost

Přestože je komunikace NaLánech konstruov ána jako místní komunikace, nyní poní jezdí celé dny anoci plně naložené kamiony. To byl důvod, proč Město Litomyšl navrhovalo, aby vrámci obousměrné objížďky byla provozidla nad 3,5tuny vedena přes opravovaný most vjednom pruhu ...