Sputtr.com | Alternative Search Engine

Konvenciji

STANDARDNI POMORSKO-KOMUNIKACIJSKI IZRAZI

Prema Međunarodnoj konvenciji o standardima obrazovanja, stjecanju ovlaštenja i dr anju stra e pomoraca iz 1978. (IMO STCW 78/95) , s izmjenama i dopunama iz 1995. godine zahtijeva se da kandidati za stjecanje ovlaštenja časnika stra e na brodovima od 500 bt i većim budu sposobni koristiti se i ...

KJOTSKI PROTOKOL K OKVIRNI KONVENCIJI ZDRU ENIH NARODOV O ...

KJOTSKI PROTOKOL K OKVIRNI KONVENCIJI ZDRU ENIH NARODOV O SPREMEMBI PODNEBJA Pogodbenice tega protokola, ki so pogodbenice Okvirne konvencije Zdru enih narodov o spremembi podnebja, v nadaljnjem besedilu "konvencija", so se v skladu s končnim ciljem konvencije, opredeljenim v njenem 2. členu ...

POLITIKA LJUDSKIH PRAVA EUROPSKE UNIJE: razvoj i izazovi

6 opiranju pristupanju EZ-a Europskoj konvenciji na temelju formalno-pravnih razloga, težnje i nastojanja u Uniji da se zaštita i promicanje ljudskih prava podignu na višu razinu, a koncept ljudskih prava učini vidljivijim, postaju sve snažnijima, što će se pokazati donošenjem Povelje o ...

Zakon o oružju Republike Crne Gore: Usklađenost sa ...

... politika i politika bezbjednosti. * Službeni glasnik Evropskih zajednica broj L256 od 13,09.1991.godine * Službeni glasnik Evropskih zajednica L179 od 08.07.2008.godine * Protokol protiv nelegalne proizvodnje i trgovine vatrenim oružjem, njegovim komponentama i municijom, kao dodatak Konvenciji OUN ...

O D B O R U Z A P R A V A D J E T E T A

14 Primjerice, godišnje se po Konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece postupi u oko 20 slučajeva, a po Konvenciji o ostvarivanju alimentacijskih zahtjeva u inozemstvu u više od 100 slučajeva.

OP CRC CP - Izbirni protokol

949* Izbirni*protokol*h*Konvenciji*o*otrokovih*pravicah* glede*prodaje* otrok,*otroške*prostitucije*in*otroške*pornografije * Sprejet dne 25. maja 2000, objavljen v Uradnem listu RS - Mednarodne pogodbe št. 23/04 * Države*pogodbenice*tega*protokola* * menijo, *da*bi*bilo*za*n adaljnje ...

UNIFORMNOST U PRAVU MEDJUNARODNE PRODAJE ROBE..... 35

OSTVARIVANJE UNIFORMNOSTI U PRIMJENI PRAVA MEDJUNARODNE PRODAJE ROBE Na primjeru bitne povrede ugovora prema Konvenciji UN o ugovorima o medjunarodnoj prodaji robe _____ 1 S A D R A ...

Konvencija o pravima djeteta

Konvencija o pravima djeteta 1 O KONVENCIJI Republika Hrvatska, kao stranka Konvencije, uvrstila se među one napredne zemlje koje su preuzele obvezu osiguranja i zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Smernice EU za uveljavljanje in varstvo otrokovih pravic

(ii) podpora ratifikaciji in učinkovitemu izvajanju mednarodnih instrumentov za človekove pravice, povezanih z bojem proti nasilju nad otroki , zlasti Konvencije o otrokovih pravicah in izbirnih protokolov k tej konvenciji, Konvencije proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poni evalnim ...

EVROPSKA KONVENCIJA O MEDSEBOJNI PRAVNI POMOČI V KAZENSKIH ...

u k a z o razglasitvi zakona o ratifikaciji evropske konvencije o medsebojni pravni pomo¨i v kazenskih zadevah in dodatnega protokola k evropski konvenciji o medsebojni pravni pomo¨i v kazenskih zadevah (mekppkz) evropska konvencija o medsebojni pravni pomoČi v kazenskih zadevah z dne 20.4 ...