Sputtr.com | Alternative Search Engine

Krajowe

Warsaw 2009 - REGIONAL DISPARITIES IN POLAND - Diagnosis

2REGIONAL DISPARITIES IN POLAND Authors of the publication: Analyses and Monitoring Unit Department of Supra-Regional Programmes Ministry of Regional Development Agnieszka Bąk Roman Chmielewski Radosław Górecki Tomasz Kot Marta Krasowska Monika Piotrowska Anna Szymborska Maria ...

LIFE+ Call for proposals 2011 National annual priorities for ...

EN 1 EN LIFE+ Call for proposals 2011 National annual priorities for POLAND 1. CONTACT INFORMATION Name of the National authority Ministerstwo Środowiska (Ministry of the Environment) Street name and No Wawelska 52/54 Postcode and town/city 00-922 ...

10C Paveley Drive

Belgium/French Community Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de la Communauté française Rue A. Lavallée 1 B-1080 Bruxelles Tel: +32 2 690 87 03 Fax: +32 2 690 87 60 chantal.kaufmann@cfwb.be Website: http://www.cfwb. be Belgium/German-speaking Community ...

n Informative Inventory Report 2011

5 Summary Emission estimates in Poland account for sulphur dioxide, nitrogen oxides, ammonia, carbon monoxide, particulate matter (PM2.5, PM10 and total suspended particulates - TSP), non-methane volatile organic compounds (NMVOCs), heavy metals (HMs) and persistent organic pollutants (POPs ...

POLAND’S NATIONAL INVENTORY REPORT

00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/11d www.ios.edu.pl NIP 525-000-73-07 REGON 001240700 KASHUE Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji KOBiZE Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami 01-692 Warszawa, ul.

Krzysztof Klimont

Krzysztof Klimont Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie OCENA PRZYDATNOŚCI WYBRANYCH GATUNKÓW ROŚLIN UŻYTKOWYCH DO REKULTYWACJI TERENÓW ZDEWASTOWANYCH PRZEZ PRZEMYSŁ I GOSPODARKĘ KOMUNALNĄ Streszczenie Badania dotyczyły ...

Krajowe wytyczne dotycz¹ce kwalifikowalnoœci wydatków 17 ...

1 MRR/H/8(4)12/2008 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Krajowe wytyczne dotycz ą ce kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ś ci w okresie programowania 2007-2013 ZATWIERDZAM El Ŝ bieta Bie ń kowska Minister ...

Piotr Dybowski 25/26th September

International and domestic haulage -plans for 2007 Ostrołęka Puławy Połaniec Janikowo Inowrocław Toruń Police Warszawa Sitkówka Nowiny Stalowa Wola Łapy Janikowo Sława Koluszki Brzeg Kędzierzyn Kędzierzyn Kwidzyń Krajowe przewozy węgla Przewozy międzynarodowe Inne przewozy krajowe LITHUANIA BELARUS UKRAINE ...

PHOTOVOLTAICS IN POLAND

... krajowych i zagranicznych) przeznaczonych na zagranicznych) przeznaczonych na poszczególne obszary PV* poszczególne obszary PV* 14 200 200 60 30 500 3550 9060 (tyszł) Inne zagra niczne (tyszł) Komisja Europejska (tyszł) Krajowe (KBN, statutowe, inne) (tyszł) Inne zagranicz ne (tyszł) Komisja Europejska (tyszł) Krajowe (KBN ...