Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kreativna

Sadržaj

2 Sadr aj Sadr aj ..... 2 Predgovor ...

1st International Salon of Photography ”ANIMALS” Prvi ...

1st International Salon of Photography ”ANIMALS” Prvi Internacionalni Salon Fotografije ”ANIMALS” Awards Theme B) Creative / Nagrade Tema B) Kreativna fotografija

1st International Salon of Photography ”ANIMALS” Prvi ...

1st International Salon of Photography ”ANIMALS” Prvi Internacionalni Salon Fotografije ”ANIMALS” Accepted Theme B) Creative / Primljene Tema B) Kreativna fotografija

maGa ZiN

Insertacija do 6 stranica 1.800,00 € Insertacija više od 6 stranica cena po dogovoru (zabranjeno oglašavanje treće strane) dOdaTNO OGLaŠaVaNJe Dimenzije oglasa prema priloženim nacrtima.

media kiT (2011.)

KREATIVNA TVORNICA d.o.o. dudovec 53, 10090 Zagreb, Hrvatska - Croatia mB: 2553686 OiB: 62308807956 Za sve informacije o SHOP IN MAGAZINU , oglašavanju i mogućnostima suradnje stojimo Vam na raspolaganju na kontakt telefon: ...

Nagradni konkurs "Kreativna nastava 2010/11" - SVI RADOVI

Rezultati 2010-11.xls. Nagradni konkurs "Kreativna nastava 2010/11" - SVI RADOVI Rb rada Ime autora Naziv škole Mjesto Tema Razred 1 Biljana Bajramović Pavle Rovinski Podgorica"Trougao" VII 2 Marijana Popović, Vladimir Popović Dušan Obradović abljak " ivotinje u šumi" V 3 ivković ...

Da li smo robovi brendova?

Telenor fondacija uz partnera na projektu - Kiosk platfotmu za savremenu umetnost, pomogla je da kreativna rešenja vizuelnih umetnika Igora Stanglickog, ...

Vodnjan/Dignano Galižana/Gallesano Peroj/Peroi Barbariga

Ned. / Dom. / Sun. 27.06. • 19,30 h / 7,30 p.m. Kreativna kuća Casa creativa Creative House Ul .Dolinska - Via della valle ...

INTRODUCTION - CREATIVE NEGOTIATIONS - Amended version ...

Croatian language version 'Kreativna pregovoranja...' appeared in Narodna umjetnost 32(2);153-64 (1996) INTRODUCTION . My topic is really one word: 'integration'; ...

This Issue's Topics:

... 3000 primjeraka SHIFT kreativna agencija, Mostar: arhiva UBBiH, Marko Mikuli*, Jasmin Fazlagi* Tisak: SUTON d.o.o., Široki Brijeg Dear Readers, Before you start further reading this first issue of BH.Bankar in this year, ...