Sputtr.com | Alternative Search Engine

Krijojn

gngfhgfhgfhgfhg

■Perdoruesit mund te krijojn direktoriume me te vogla ■Problemet: ■ Kerkimi i ndonje fajlle (Efficient searching) ■ Me fshi (delete) direktorium

UDHËZUES PËR MENAXHIMIN E ASETEVE N Ë NIVEL VENDOR

Pjesa më e madhe e aseteve të paluajtshme të pushtetit vendor nuk krijojn të ardhura (si p.sh. rrugët,shkollat, parqet etj.) dhe kostoja e operimit të këtyre ...

E boton QKSH ”Migje- ni” Borås-Suedi Viti II , Nr. 7

do ia arrijnë të krijojn një mes të shendosh kulturor shqiptar e si ide kryesore kanë ngjalljen e aktiv-iteteve sportive por edhe formimin