Sputtr.com | Alternative Search Engine

Krishtit

soneti_final_01

Microsoft Word - soneti_final_01.doc

THE ORTHODOX POST

PRANIMI I KRISHTIT: Duke u kthyer pastaj drej lindjes, andej nga lind dielli që simbolizon Dritën e Krishtit, ai që do të pagëzohet, si dhe sponsorit e tij/asaj pranojnë Jezuin "si Mbret dhe Zot."

THE ORTHODOX POST

FESTAT E MËDHA TE KISHËS  8 Shtator Lindja e Hyjlindëses  14 Shtator Lartësimi i Kryqit  21 Nëntor Paraqitja në Tempull e Hyjlindeses  25 Dhjetor Lindja e Krishtit  6 Janar Pagëzimi I Krishtit (Epifania, Uji I Bekuar)  2 Shkurt ...

THE GOVERNMENT OF ALBANIA

... Lorenc Lazo, etc; In Shkodra District, "Daut Boriçi", "Don Bosko", "QAFS" and "Inkus"; In Pogradec District, Foundation EDU-PRO, KIL LO, NEHEMIA, ERA shpk (ltd), etc; In Lushnja District, "New Face", "Asa", Swiss Contact", BLERIMI, etc; In Lezha District, "Motrat e Gjakut të Krishtit" (Sisters ...

LINDJA E KRISHTIT 2005

LINDJA E KRISHTIT 2005 Krishti u lind! Lavdërojeni! Të Përndershmëve dhe të Vyerve Klerikë, Monahë dhe Besimtarë të Kishës Ortodokse në Amerikë Të dashurit e mi në Zot, "Të gjithë engjëjt në qiell janë të lumturuar dhe shumë po gëzohen sot!

Vendlindja e Jezu Krishtit

Vendlindja e Jezu Krishtit. Betlehemi është një qytezë rreth 10 km në jug të Jeruzalemit, në 725 m lartësi mbidetare të Mesdheut dhe 1169 m mbi nivelin e Detit të vdekur.

Roli Pellazgo-Ilir nw krijimin e kombeve dhe gjuhwve Evropiane

Madje marrëzitë arrijnë deri aty, sa ta quajnë gjuhën greke, të krijuar në atë territor si 2000 vjet para-krishtit, kur ne shikojmë greqishtja artificiale e vjetër dhe e re nuk përkthen gjuhën e popullit të ashtuquajtur grek antik.

Krishti u Ngjall! Vërtet u Ngjall!

E kush mund të vërë në dyshim se bota ku jetojmë dhe shoqëria ku shërbejmë nuk kanë nevojë skajore për atë jetë që shndrit nga varri i zbrazët i Krishtit?

"Dita e Tolerancës", në Akademinë Teologjike "Ngjallja e ...

SHKURT 2005 NGJALLJA 1 NGJALLJA Nr. 2 (145) Viti IX i botimit SHKURT 2005 Çmimi 10 lekë Akademia Teologjike "Ngjallja e Krishtit" dallohet edhe për vep rimtaritë e shumta.

Virgjëra Mari dhe lindja e Krishtit

Virgjëra Mari dhe lindja e Krishtit. Në Besëlidhjen e Vjetër hasim në premtimet e Zotit të paralajmëruara nga profetët, ndërsa në Besëlidhjen e Re ato bëhen realitet.