Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kristjani

EXALTATION OF THE HOLY CROSS September 14, 2008

Kristjani častimo kri kot znak našega odrešenja. Po eni Jezusovi rtvi, pokornost do smrti, tudi smrti na kri u, sta ivljenje in luč zasvetila svetu.

SLOVENCI - PRAPREBIVALCI V SRCU EVROPE

241 Slovenci kot ljudje besede smo kot kristjani častilci Besede Po izvoru imena smo Slovenci LJUDJE BESEDE. Ker smo pojem besede vključili v svoje ime, smo že na zgolj človeški ravni na poseben način častilci besede.

MOŽNOSTI IN POMEN SPRAVE

(Odpuščanje: nemogoče ali težko?) 9.45110.00 Drago Karl Ocvirk (Ljubljana, Slovenia): Jesus - neither an apple of discord nor a hand of reconciliation between Christians and Muslims (Jezus - niti jabolko spora niti roka sprave med kristjani in muslimani) 10.00110.15 Marjana Harcet (Ljubljana, Slovenia ...

CHURCH OFST. MARYOFTHE ASSUMPTION CERKEVSV. MARIJE VNEBOVZETE

V tem tednu kristjani po vsem svetu molimo da bi bili eno v veri, kot je to volja našega Odrešenika Jezusa Kristusa. V torek 20. januarja Medverska komisija škofije in St. Mary semeniš˛e sponzorirata ob 1:30 popoldan predstavo Rev. Nicholas Samra o "Vzhodna katoliška cerkev in pregled za krš ...

SECOND SUNDAY OF ADVENT December 4, 2011

e v 5. stoletju so kristjani na vzhodu praznovali spočetje presvete in prečiste Matere Boga 9. decembra. V zahodni Cerkvi se je praznik razširil v 8. stoletju in bil premaknjen na 8. december, devet mesecev pred rojstvom bla ene Device Marije,ki ga praznujemo 8. septembra.

Umetnost življenja / Art of Life

(Odpuščanje: nemogoče ali teţko?) 9.45-10.00 Drago Karl Ocvirk (Ljubljana, Slovenia): Jesus - neither an Apple of Discord nor a Hand of Reconciliation between Christians and Muslims (Jezus - ne jabolko spora niti roka sprave med kristjani in muslimani) 10.00-10.15 Marjana Harcet (Ljubljana, Slovenia ...

To je Moja Beseda - A in Omega

Vsebina Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Jaz Sem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 V imenu Najsvetej{ega.

DOBI EK VREDNOT – DRUŽBENO ODGOVORNO UPRAVLJANJE PODJETIJ ...

Krš anski« poslovneži smo poslovneži in hkrati kristjani. Poleg eti nih na el, ki jih sprejemajo kot poslovneži, sprejemamo tudi na ela, ki izhajajo iz naše krš anske vere in

Teden edinosti med kristjani

Izd a ja in od go var ja P ave l O ko liš, župn ik; te le fon župn išča: 898-44-45; u radne u re: po vsak i sve t i m aš i, v ponede ljek, če trtek in pe tek (razen p

L-ISTORJA TAL-MILIED

1 L-ISTORJA TAL-MILIED JINTERESSAH ALLA JEKK AóNA NIððELEBRAW JEW MA NIððELEBRAWX JEW NOSSERVAW JEW MA NOSSERVAWX IL-MILIED? Mistoqsija li xi wÓud jagÓmlu lilna bÓala Kristjani hija din: "TaÓsbu intom li Alla jinteressah dwar il-jum attwali li l-Kristjani jiÐÐelebraw it-twelid ta ...