Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kryetarit

Lista e kryetarve të komunave

Lista e kryetarve të komunave Nu. KOMUNA KRYETARI I KOMUNËS PARTIA NUMRI I ANËTARËVE TË KUVENDIT TË KOMUNËS 1. Deçan Musa Berisha Aleanca për Ardhëmerinë e Kosovës (AAK) 31 2.

ÿþM*i*c*r*o*s*o*f*t* *W*o*r*d* *-* *A*4*0*5*1*2*2*0*a***

INSTITUCIONIIOMBUDSPERSONIT në KOSOVË RAPORTI SPECIALNR. 10 mbi dështimineKryetarittë Komunëssë Prishtinëspërtëbashkëpunuar me Institucionine Ombudspersonitnë Kosovë drejtuar Përfaqësuesit Specialtë Sekretarittë Përgjithshëmtë Kombevetë Bashkuara dhe Ministrittë Pushtetit ...

Catalogue - TIFF - TIRANA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

5 Përshëndetja e Kryetarit të Bashkisë, Tiranë Deri katër vjet më parë ky ishte një qytet pa kinema, që, për gjithkënd që e njeh magjinë e ekranit të madh, mund të krahasohej me një shtëpi pa dritare.

Republika e Kosovës

Shefat e Kabinetit të Presidentit, Kryeministrit dhe Kryetarit të Kuvendit; 1.2.30. Këshilltarët e lartë politikë të Presidentit, Kryeministrit dhe Kryetarit të Kuvendit; 1.2.31.

POLIS NR 8/2009

kronika për punën e Kryetarit të Bashkisë. Axhenda e tij e punëve ka vizibilitetin më të lartë publik të mundshëm. Duke servirur “Ramën” edicionet informative në

Drejtorati i Administratës së Përgjithshme

Raport i Kryetarit të Komunës për punën e organeve të komunës gjatë vitit 2008 Page 4 of 68 Ky raport i Kryetarit të Komunës paraqet aktivitetet e organeve komunale gjatë vitit 2008.

NË QEVERISJEN LOKALE

Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese Mars 2011, Prishtinë SISTEMI I ZGJEDHJES SË DREJTPËRDREJTËTË KRYETARIT NË QEVERISJEN LOKALE Mes demokracisë dhe efikasitetit Raport hulumtimi rreth qeverisjes lokale në Kosovë

Publikim Elektronik * Shkurt-Mars -Prill 2008 * Nr 01

Rregullorja e UNMIK-ut 2007\30 dukshëm zgjeron kompetencat (të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë) dhe forcon pozitën e kryetarit i cili është organ më i lartë ekzekutiv.

BASHKIA E BErAtIt

*8 B A S H K I A e B E r A t I t gjetjet, vlerësimet dhe do të shtojë sugjerimet për përmirësime të cilat do t'i paraqiten kryetarit të bashkisë e më pas këshillit bashkiak për diskutim e miratim.

Interviste e Kryetarit te Prezences se OSBE-se ne Shqiperi ...

Gazeta Tema, 14 May 2003 Interviste e Kryetarit te Prezences se OSBE-se ne Shqiperi, Ambasadorit Osmo Lipponen Nga Cerciz Loloci • Zoti Ambasador, do te donim t'ju pyesnim fillimisht per ecurine e zhvillimeve shqiptare?