Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kujtohen

She e Islamaj

4) A të kujtohen alë shqipe të tjera me ë? Shkruaji!....., ....., ....., .....

gazeta e qershorit

- Janë kujtuar e do të kujtohen përvjetorët e personaliteteve të trevës, ngjarjet historike, si dhe janë bërë promovime librash me autorë

Trajtimi i problemativave ne media

Marsi, ku gazetat “kujtohen” të konsiderojnë “gruan” në shkrimet e tyre. Roli i medias në promovimin e barazisë gjinore Media ka një rol të rëndësishëm ...

Prof. Bedri Jaka Faqe 1 nga 5

Që nga fëmijëria më kujtohen fjalët e mësuesit tim: ”Ky është Globi Tokësor! “Duke ecur nëpër paralele” zë fillin Veriu i ftoftë, ku punohet më shumë ...

2 0 1 1 - Numri i parë i Gazetës “Korca” dhjetor 1992 ...

25-30, s’më kujtohen. Janë në Korçë, Tiranë, Greqi, Amerikë, Romë, më marrin në telefon, vijnë e më shikojnë, gjithnjë me duar plot…

Adoleshentët dhe shëndeti mendor

kujtohen vetëm pak gjëra nga ngjarjet e shkuara, të ndjenjave, të ndryshimeve më të rëndësishme të jetës sonë, dhe mendimet që na vijnë ndërmend reth asaj

Schlaf

nuk mirren seriozisht as nuk na kujtohen. Te fëmijët e vegjël (nën 6 vjeç) jo rrallë vërehet e ashtuqujtura trembja gjatë natës(=“Pavor

Procedurat gjatë realizimit të orës

plotësuese, të cilat do t’iu kujtohen nxënësve pasi ta lexojnë tekstin. © 2005, 2006, 2007 Фондација за уставни права Чикаго.

Ligjërata të autorizuara për studentët e Gazetarisë së UP ...

të kujtohen shembuj të shumtë të pikturave në kisha, pastaj vizatime në xhami dhe po kështu edhe në objekte tjera të kultit. Ato janë bërë për të shërbyer ...

Përgatiti Atë Justini Botim i Kishës Orthodhokse Autoqefale të ...

në Proskomidhi kujtohen ekskluzivisht orthodhoksët. Kështu e kujtonte vazhdimisht me mijëra herë, derisa njëherë, në çastin që nxori pjesën për atin, u ...