Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kujukun

BUILDING COST INFORMATION SERVICE USES AND APPLICATION

... BUILDING COST INFORMATION SERVICE USES AND APPLICATION BY BAHARI SAHAT SEPTEMBER 1991 A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Science in Construction Management DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING LOUGHBOROUGH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Jatllgun Kujukun & I ...

Tajuk : • KEBEEKESANAN PENGGUNAAN-KĔMASAN LANTAI PADA ...

i TESIS (TKesis) Tajuk : • KEBEEKESANAN PENGGUNAAN-KĔMASAN LANTAI PADA BANGUNAN AWAM Dissertasi ini dihantar kepada Jabatan Senibina, Institut Teknologi MARA, sebagai memenuhi syarat matapelajaran .ARC 392 - DISSERTASI - Oahagian Kujukun & Herkhidmatan Pcmttesa Perpustakaah Tun Abdul Razah ...