Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kulturore

PROJEKT- IDE PËR ZHVILLIMIN E TURIZMIT BASHKËKOHOR NË ...

HISTORIA DHE TRASHËGIMIA KULTURORE E TREVËS Zona e Bregut përfaqëson një trevë me histori të lashtë e me trashëgimi kulturore me vlerë të vecantë.

Trashëgimia jonë kulturore 10

13 - të përcaktoni rëndësinë dhe mënyrat e ruajtjes së parqeve dhe monumenteve të natyrës; - të tregoni se ç'është një park dhe një monument kulturor; - të renditni disa nga parqet natyrore dhe monumentet më të rëndësishme në Shqipëri. 1.2 Parqet dhe monumentet natyrore ...

CHwB Kosovo office Report series No. 12 / 2008

Remained Heritage of Prishtina Trashëgimia e Mbetur e Prishtinës MONUMENTET E SHPALLURA TË TRASHËGIMISË KULTURORE 33 FIELDWORK DESCRIPTION This extract gives an explanation of criterias used for Monuments analysis.

KULTURORE “ VANGJUSH MIO “ PER VITIN 2009 1. KONCERT ME ...

projektet artistike te jane realizuara nga qendra kulturore “ vangjush mio “ per vitin 2009 1. koncert me nxeneset instrumentiste te shkoles se muzikes “t.t.koco “ j.dhimitri ( piano),e.sheri (violine ) date 1 shkurt 2009 2.

CULTURAL HERITAGE LAW

Microsoft Word - T-Ligji per trashegimine kulturore-anglisht.doc ... GOVERNMENT Law No. 02/L-88 CULTURAL HERITAGE LAW Assembly of Kosova, Pursuant to the Chapter 5.1 (g) and 9.1.26 (a) of the Constitutional Framework ...

www.gjirokastra. org or contact the Director, Sadi Petrela by

Panairi III Kombëtar i Artizanatit dhe Trashëgimisë Kulturore në Gjirokastër Më 24 -25 shtator Pazari karakteristik i Gjirokastrës priti për të tretin vit radhazi Panairin e Artizanatit dhe Trashëgimisë Kulturore.

You speak French, even a little...? You need an International ...

You need an International Certificate of your French level for your studies or your next work application? Prices: A1-A2: B1-B2: C1-C2: 8€ 12€ 15€ Espace Culturel Français Qendra Kulturore Franceze French Cultural Center

Gjendja e studimeve albanologjike dhe perspektiva e tyre

Historiku i zhvillimit të saj dhe vlera praktike e paremiologjisë shqiptare Irena Lama (Ndoci) Frazeologjia shqipe përballë asaj italiane Irena Lama (Ndoci) Trashëgimia kulturore faktor i një arritjeje individiale dhe kolektive.

PЁR TRASHËGIMINË KULTURORE

PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT Ligji Nr. 02/L-88 PЁR TRASHËGIMINË KULTURORE Kuvendi i Kosovës Nё bazë tё Kreut 5.1 (e) dhe 9.1.26 (a) tё Kornizës Kushtetuese pёr Vetëqeverisje tё Përkohshme nё Kosovë, (Rregullorja e UNMIK-ut nr. 2001/9 e datës 15 maj 2001), Me ...

NGJARJET E PRITSHME 1

kulturore - Ekspozitë Etnografia u bë pjesë e Kuvendit të Shqipërisë.Ekspozita me titull “Drejt Europës me trashëgiminë tonë kulturore”, ku bënin