Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kulturowy

Tourism impact on the natural environment and cultural landscape ...

27 Myga-PiątekU., Jankowski G.,2009. Wpływturystykinaśrodowiskoprzyrodniczeikrajobraz kulturowy-analizawybranychprzykładówobszarówgórskich.

Kulturowy savoir-vivre

4 4 W Polsce wciąż zbyt mało mówi się o rasizmie i zbyt mało robi, aby rasizmowi przeciwdziałać. Często można spotkać się ze stwierdzeniem, że w Polsce ...

RAJOBRAZ KULTUROWY POWIATU GOŁDAPSKIEGO

2 Opracowanie tekstu: Jakub Rudnicki Rysunki: Anna Bibrich Serdeczne podziękowania pani Annie Michowiak oraz pani Ewie Jurkiewicz za pomoc w realizacji ...

THE STUDY OF THE LANDSCAPE PHYSIOGNOMY OF URBAN AREAS - THE ...

74 METHODS OF LANDSCAPE RESEARCH Dissertations Commission of Cultural Landscape No. 8 Commission of Cultural Landscape of Polish Geographical Society, Sosnowiec, 2008 ...

KRAJOBRAZ KULTUROWY

2 Opracowanie tekstu: Jakub Rudnicki Serdeczne podziękowania pani Annie Michowiak oraz pani Alicji Wysockiej za pomoc w realizacji przedsięwzięcia Opracowano w ...

Krajobraz Kulturowy

2 W Małopolsce, w regionie wyjątkowo bogatym w spuściznę kulturową, znajduje się około 50 000 zespołów zabytko-wych. Spośród tej liczby obiektów do ...

Podręcznik do prowadzenia zajęć w organizacjach

4 4 Od momentu, kiedy po raz pierwszy obejrzałam film Niebieskoocyw telewizji Planet (pamiętam, że film był emitowany późną nocą), chciałam doprowadzić do ...

Zamknięte osiedla

KULTURA MIASTA. MIASTO W KULTURZE # 1(1) 2008 36 Witamy w nowym świecie! Mijamy ich na ulicach i w sklepach, spotykamy w kolejnym największym centrum handlowym i w ...

Kontekst kulturowy komiksu (na przykładzie serii Asteriks)

Uniwersytet Śląski Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii Kontekst kulturowy komiksu (na przykładzie serii Asteriks)

Jacek M. RUSZKOWSKI

283 KRAJOBRAZ A TURYSTYKA Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 14 Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, 2010 Jacek M. R USZKOWSKI Wyższa Szkoła ...