Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kupokea

VISION

Kwamba kipengee cha 3.35 cha mwafaka wa ushirikiano kibadilishwe ili kiwe kama ifuatavyo: Kujadili mikopo ya kila maelezo na kupokea mikopo ama vinginevyo kulingana na kanuni zilizoidhinishwa na kampuni. 8 Shughuli zozote zile ambazo zafaa kujadiliwa kulingana na ilani.

Translation request form

Ikiwa unahitaji mkalimani kukueleza zaidi kuhusu kijitabu hiki kwa lugha nyingine, au ungependa kupokea kitabu hiki kwa sura nyingine, tafadhali weka 'tick' katika sanduku inayohusika.

Junakw Sha Kusikia Juu Ya... Mambo Makubwa Mane Kiroho ?

(Waefeso 2:8,9) KUPOKEA KRISTO NL KUMUKARIBISHA KATIKA MAISHA YETU Kristo anasema : Tazama, ninasimama kwa mulango,ninapiga hodi; kama mutu akisikia sauti yangu na kufungua mulango, nitaingia kwake, (Ufunuo 3:20) Maelezo yanayofuata yanakuonyesha namuna unavyoweza kupokea Kristo.

Page Corporate Information

anwani hiyo kama ndiyo watu walio na haki ya kupokea malipo watakavyoelekeza kwa maandishi. b) Kila hundi au hati au uhamisho wa malipo kama huo utafanywa kwa

Deposit Protection Fund Board Kenya

Sheria ya Mashirika Madogo ya Kifedha (2006), iliyotekelezwa mnamo Mei 2, 2009, imechangia kuleseniwa kwa shirika moja dogo la kupokea arabuni liitwalo Faulu Kenya Ltd. Hii ni sera ya kiserikali iliyokusudiwa kutumia mashirika madogo ya kifedha yanapokea arabuni kama vyombo vya kufanikisha upatikanaji ...

The right secondary school

Ikiwa unahitaji mkalimani kukueleza zaidi kuhusu kijitabu hiki kwa lugha nyingine, au ungependa kupokea kitabu hiki kwa sura nyingine, tafadhali weka 'tick' katika sanduku inayohusika.

Equity BAnk LimitEd And SuBSidiARiES

... ilani inatolewa hapa kwamba mkutano mkuu wa tano wa mwaka (AGm) wa kampuni ya Equity Bank utafanywa tarehe 26 machi 2009 katika jumba la kenyatta international Conference Centre (kiCC) nairobi saa nne asubuhi kutekeleza shughuli zifuatazo: 1. katibu wa kampuni kusoma ilani ya kuandaa mkutano 2. kupokea ...

www.mumias-sugar.com

Ili kukabiliana na elimu na mahitaji mapya katika nyanja mbali mbali za kibiashara, wafa nyakazi kadhaa kutoka vitengo vya kilimo, teknolojia ya mawasiliano na kiwanda walidhaminiwa kwenda Afrika Kusini, India na Brazil mtawal kupokea mafunzo zaidi.

CONTENTS

CGI ni kampuni ya 9 nchini Kenya kupokea hati hii na hii inaonyesha kujitolea kwake kuyalinda mazingira, inavyoonekana katika wingi wake wa utengenezaji upya bidhaa kutoka kwa glasi.

Annual Report &

Kupokea,kutathmini,na iwapo sahihi,kuidhinisha taarifa ya kifedha ya mwaka unaokamilika Disemba 31,mwaka wa 2008 pamoja na ripoti zingine za wakurugenzi na wahasibu.