Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kuptojn

Informacion për prindër

Fëmijët mësojn se si mësohet më së miri dhe më më sukse një gjuhë e huaj, si mësohen p.sh. fjalët ose si mund të ndihmojn vehten kur nuk kuptojn diqka.

Strategjia_SKPAK_al

... edrejtap—rshkoll—p—rarsyet—aft—sis—s—ku lzuar* v4—mb—shtetetzhvillimiikomunikimitelkas duke krijuarmund—sin—p—rarsimimn—gjuh—n es henjaven—shqip*teknologjit—eko muni kimitdhemjetetndihm—set—komunikimit* v4—mund—sohetq—m—suesitd heedukator—t etjer—t—kuptojn ...