Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kurselebis

I kurselebis sia

I kursi jg.1 1. bibilaSvili viviana 2. gabunia qeTevani 3. goCiaSvili Tamari 4. grigolaSvili sofiko 5. gureSiZe Jozefina 6. vasaZe nana 7. TavamaiSvili Tamari