Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kvalitete

Podrška kvalitete usluge za umreženu virtualnu stvarnost u ...

35 Ericsson Nikola Tesla REVIJA 18(2005) 1 Ključne riječi: Umrežena virtualna stvarnost, NVR Kvaliteta usluge, QoS Mreža sljedeće generacije, NGN Svjetski sustav pokretnih telekomunikacija, UMTS Internet protokol, IP Višemedijski podsustav zasnovan na protokolu IP, IMS Protokol za ...

KULTURA KVALITETE I ORGANIZACIJE QUALITY CULTURE AND ORGANIZATION

KULTURA KVALITETE I ORGANIZACIJE QUALITY CULTURE AND ORGANIZATION JAGODA ČOLAK dipl. oec. za informatički menadžment Sa etak: U uvjetima ubrzanog tehnološkog napretka, naglog širenja svjetskih tr išta i novih komercijalnih prilika kroz različite oblike suradnje, partnerstava i ...

PREVODILAČKI ALATI U FUNKCIJI KVALITETE PRIJEVODA

ISSN 1330-0067 Coden: IORME 7 19 INFO-1078 Primljeno / Received: 2009/10/15 UDK: 82.03:651.9:007 Izvorni znanstveni rad / Original Scientifi c Paper PREVODILAČKI ALATI U FUNKCIJI KVALITETE PRIJEVODA TRANSLATION TOOLS AS CONTRIBUTORS TO TRANSLATION QUALITY Vlasta Kučiš Odsjek za ...

Image

Image

Intelligent Machine Vision System for Automated Quality ...

Inteligentni sustav strojnog vida za automatiziranu kontrolu kvalitete keramičkih pločica Izvornoznanstveni članak U članku je prikazan automatizirani sustav za vizualnu kontrolu kvalitete keramičkih pločica uporabom strojnog računalnog vida.

Zbirka znanstvenih i stručnih radova, časopisa i zbornika ...

SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU FILOZOFSKI FAKULTET Studij psihologije Zbirka znanstvenih i stručnih radova, časopisa i zbornika iz područja istraživanja kvalitete života Hrvatska zaklada za znanost Zbirka radova je oformljena kroz projekt uspostavljanja međunarodne suradnje s ...

MIŠLJENJE PACIJENATA O NAŠEM RADU ELEMENT U PROCJENI KVALITETE

miŠljenje pacijenata o naŠem radu element u procjeni kvalitete the patient opinion about our work part of quality evaluation bruno mazzi nevenka krČmar, nikola gr alja, daniel ferlin, ante ivanČiĆ, zdravko grgurev, vesna kroato vujČiĆ, mario malnar obiteljski doktori istarskih domova ...

GARANCIJA KVALITETE PROIZVODA I USLUGA

PROIZVODNJA OPREME ZA INTERIJERE O PROIZVODNJI... Ono po čemu se Economic razlikuje od drugih trgovačkih poduzeća je činjenica da je već kod samog osnivanja, kada je imao samo jednog uposlenika, bio orijentiran na proizvodnju.

Pomorski fakultet u Rijeci / POMORSTVO Faculty of Maritime ...

Tanja Poletan Jugović: Prilog definiranju kvalitete transportno-logističke usluge na prometnom pravcu 95-108 8. Damir Zec, Duško Vranić, Renato Ivče: ...

Kvalitete materialov

EN 10025-95 EN 10027-2 EN Nem čija Francija Španija Italija Belgija Švica Portugalska Avstrija Norveška 10025:1990 DIN NFA UNE UNI NBN NS