Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kvasaca

SELECTION OF INDIGENOUS YEAST STRAINS ISOLATED FROM CV ...

original paper 323 volume 9 (2008) no. 2 (323-328) selection of indigenous yeast strains isolated from cv. gewurztraminer from ilok winegrowing region selekcija autohtonih sojeva kvasaca izoliranih sa cv.

INFLUENCE OF AUTOCHTHONOUS SACCHAROMYCES SPP. STRAINS ON THE ...

Po završetku fermentacije kod 6 kvasaca koncentracija ukupnog SO 2 bila je između 80 i 90 mg/l, kod 7 kvasaca između 90 i 100 mg/l, još 7 kvasaca između100 i 110 mg/ l, 15 kvasaca između 110 i 120 mg/l, 6 kvasaca između 120 i 130 mg/l i kod 2 kvasca koncentracija je narasla na 135 mg/l ukupnog SO 2.

COMMISSION REGULATION (EC) No 1254/2008 of 15December 2008

COMMISSION REGULATION (EC) No 1254/2008 of 15December 2008 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control ...

OPĆI PODACI

Definicija i sadržaj biotehnologije, Osnovni pojmovi vezani za rast i razvoj stanica, Stanična kultura i bioreaktiori, Tehnologija rekombinantne DNK, Transfer gena kod biljaka, životinja i bakterija, Biotehnologija kvasaca, Primjena biotehnologije u poljoprivredi, šumarstvu, farmaciji i medicini, ...

Popis metoda ispitivanja za područje ovlaštenja List of ...

ISO 7954:1987 Microbiology - General guidance for enumeration of yeast and moulds - Colony count technique at 25 degrees C Mikrobiološko ispitivanje Microbiological determination Mikrobiologija Microbiology RU(MM)(5.4(29 Brojanje kolonija kvasaca i plijesni pri 25°C Enumeration of yeast and moulds at 25°C

Pregled sistema spuštenih plafona

Armstrong plafoni ne dozvoljavaju razmnožavanje gljivica/buđi ili kvasaca i mogu se koristiti u bilo kom delu objekta. Specijalni Armstrong Bioguard premaz dokazano smanjuje broj zaraznih čestica bakterija, buđi i kvasaca, a površine tretirane ovim premazom mogu se čistiti i dezinfikovati. kvalitet ...

BOOK OF ACCEPTED ABSTRACTS - PART I ZBORNIK PRIHVAĆENIH ...

Ukupan broj kvasaca i plesni u smeši O bio je tri puta manji (10/g : 30/g). Broj identifikovanih vrsta plesni je takođe bio manji u O smeši (3) nego u K smeši (8).

PREGLEDNI RAD Postupak biokonzerviranja u proizvodnji ...

Osim navedenih, pojedine vrste fermentiranih kobasica karakterizira i sta-bilna populacija kvasaca, plijesni te enterokoka (Samelis i sur. 1998, Baldini i sur., 2000).

Istraživanje kvaliteta proteinskog brašna proizvedenog od ...

Ukupan broj mikroorganizama, broj kvasaca, plesni, izolovanje i identifi kacija Salmonella spp. i sulfi toredukujućih klostridija određeni su po Pra

ZBORNIK - MATICA SRPSKA PROCEEDINGS FOR NATURAL SCIENCES

l.iAllium cepa l. na rast nekih kvasaca i plesni .....121 MarijaM.Škrinjar,AnamarijaI.Mandiã,AleksandraÅ. Mišan, Marijana B. Sakaå, Ljubiša Ã.