Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kvktnj

Programi i Granteve të KVKTNj-së Kërkesë për Aplikime ...

Programi i Granteve të KVKTNj-së Kërkesë për Aplikime (KPA) #5 Përgjigjet ndaj të gjitha pyetjeve të marra brenda afatit të datës 7 mars 2008 1.

Kërkesë për Aplikime për Grante të KVKTNj-së Drejtuar ...

_____KPA #5 për Grante i KVKTNj faqe 1 nga 5 Kërkesë për Aplikime për Grante të KVKTNj-së Drejtuar Organizatave Grantmarrëse të Mëparshme të KVKTNj-së Kërkesë për Aplikim (KPA) #5 Udhëzime për Aplikime Data e Njoftimit : E Premte, 29 shkurt 2008 Data e Mbylljes: E Hënë, 31 ...

STUDIM MBI RIINTEGRIMIN SOCIAL-EKONOMIK TË VIKTIMAVE TË ...

... Drejtoreshë e KVKTNJ-së; Ines Xhelili, Koordinatore Lokale e Programit të KVKTNJ-së; Nicoletta Giordano, Shefe Misioni IOM Tirana; Juliana Rexha, ...

Situatës së Trafikimit të Fëmijëve në - Shqipëri ...

Mirëpo, Raporti i Vlerësimit të Nevojave Teknike të KVKTNJ-së dëshmoi se “nuk është ende e qartë për Anëtarët e Komitetit, se si do t’i realizojnë përgjegjësitë e tyre”.