Sputtr.com | Alternative Search Engine

Laboratorijskih

HR-U-5-1-1 Grb/emblem - VETERINARSKI CERTIFIKAT

DRŽAVA . Nadležno tijelo : STATE . Competent Authority . VETERINARSKI CERTIFIKAT . za izvoz u Republiku Hrvatsku laboratorijskih uzoraka . VETERINARY CERTIFICATE

Cene laboratorijskih nalaza

1 Cene laboratorijskih nalaza Vadjenje krvi 100.00 Se 100.00 KKS 450.00 KS 300.00 Šuk 120.00 Urea 120.00 Kreatinin 120.00 Acidum uricum 120.00 Bilirubin T 120.00 Bilirubin D 120.00 Apo A 600.00 Apo B 600.00 Lipoprotein A 1000.00 Totalni proteini 120.00 Albumini 120.00 Laktat 400.00 ...

Umjeravanje mjerila temperature, tlaka, gustoće ...

... is valid to: Prva akreditacija: 2006-09-05 Initial accreditation: Akreditirani laboratorij Accredited laboratory LABORING d.o.o. za mjeriteljstvo i ispitivanje Virjanska 22, HR-10000 Zagreb Područje akreditacije : Scope of accreditation: Umjeravanje mjerila temperature, tlaka, gustoće, laboratorijskih ...

Umjeravanje mjerila temperature, laboratorijskih mjerila ...

Prilog Potvrdi o akreditaciji broj: 2091 /06 Annex to Accreditation Certificate Number: Norma: HRN EN ISO/IEC 17025:2004 Standard: (EN ISO/IEC 17025:2000, ISO/IEC 17025:1999) K lasa: 383-02/05-80/07 Urbroj: 569-02/04-06-74 Zagreb, 05. rujna 2006.

BIOMEDICA Zavod za laboratorijsku dijagnostiku

BIOMEDICA Zavod za laboratorijsku dijagnostiku. CENOVNIK važi od 01.07. 2011. godine Patronaža: centar 300,00 periferija 550,00 Vađenje krvi 90,00 Uzimanje genitalnih briseva: 140,00 str. 1./2 URIN Cena LIPIDNI STATUS Cena HORMONI Cena Celokupan pregled ...

ALUMINIJUM KAO KOFAKTOR U NASTANKU OSTEOMALACIJE ALUMINIUM AS ...

nijum izaziva osteomalaciju kod laboratorijskih pacova. Materijal i metode: Eksperiment je obuhvatao 16 pacova, podeljenih u 2 grupe – oglednu i kontrolnu.

medicinska revija medical review

61 Uslovi za izvo|enje laboratorijskih analiza Za dobijanje pouzdanih laboratorijskih nalaza od posebnog je zna~aja preanaliti~ka faza, odnosno potrebno je da su ispunjeni odre|eni preduslovi za njihovo izvo|enje (2,5,6).

CENOVNIK LABORATORIJSKIH ANALIZA I USLUGA VAŽI OD 01.07.2010 ...

Cenovnik Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku Paster 1 CENOVNIK LABORATORIJSKIH ANALIZA I USLUGA VAŽI OD 01.07.2010. BAKTERIOLOŠKE ANALIZE Vreme

TEHNI Č KO REŠENJE KORIŠ Ć ENJA KONTAKTORSKE OPREME ZA ...

opremom namenjenog za izvođenje laboratorijskih vežbi iz premeta Elektromotorni pogoni. Ormar koristi poboljšanju načina izvođenja laboratorijskih vežbi koje se odnose na

HIRURŠKI TRETMAN TEŠKIH OBLIKA AKUTNOG PANKREATITISA

Dijagnoza akutnog pankreatitisa postavlja se na osnovu kliničkog pregleda, UZ i CT nalaza, te laboratorijskih nalaza u kojima dominiraju amilaze, lipaze, C-reaktivni protein (CRP), laktat-dehidrogenaza (LDH), fosfolipaza A2 i polimorfonuklearna neutrofilna (PMN) elastaza.