Sputtr.com | Alternative Search Engine

Lahingut

HEAD SÕBRAD!

Reklaamriba või logo võimalus!  330 x 345 mm 310083 Eesti sõjaajalookalender, 12 tähtsamat lahingut 99.-Reklaamriba või logo võimalus!  330 x 345 mm 310105 Kalendri teemaks on 12 tähtsamat lahingut Eesti ajaloos.

Belgia

viimast lahingut 39. Tournai’ gooti stiilis katedraal, mis on kantud UNESCO maailmapärandi nimekirja 40. Escaut’ jõgi voolab läbi Belgia

Tootsi Teataja

Ümberkaudsed inimesed olid Niisat küll enne tundnud, aga pärast Koiva lahingut ei teatud temast peaaegu midagi, nii kõneldi Vellusele. Mõned rääkisid, et neiu tihti soo kõrv al ilusas kasemetsas puu otsas istunud ja kurbi laule laulnud, et ta vahel, korv käes, üle soo sammunud.

EESTI JA NAABERMAAD MUINASAJA LÕPUL (12. sajand - 13 ...

Saxo Grammaticus kirjeldab 1170. aastal toimunud lahingut ühelt poolt taanlaste, teiselt poolt eestlaste ja kuralaste vahel Ölandil või kusagil selle läheduses.

Milvi Martina Piir

Uue Maailma pinnale, Napoleon andmas viimset lahingut Waterloo all. Aleksander Suur, hunnide Attila, Richard Lõvisüda ja Marco Polo, tuhanded käsikirjalehed täis rah

EESTI LIPP

Pitka mehed pidasid Tallinna kaitstes mitu lahingut, millest tuntumad on Soodla silla juures Vaidas, Kosel, Kehras, Raplas ja Keilas. On võimalik, et admiral J. Pitka langes lahingute käigus seni teadmata kohas, kuupäeval ja asjaoludel.

Looduse töövihik

Vahepeal võib juhtuda, et tuleb pidada lahingut nende lindudega, kes üritavad meie kuldnokkadelt pesapaika üle lüüa. Siis on õu täis kisa ja kära.

Eesti iseseisvumine

(Kangelaslikkuse näitena tuuakse tavaliselt esile 31.jaanuaril 1919 toimunud Paju lahingut Julius Kuperjanovi juhtimisel.) Eestlaste vastupanu sundis Punaarmee juhtkonda peatama pealtungi põhirindel ja suunama kõik oma reservid (ca 80 000 meest) Eesti vastu.

SAUEL TÄHISTATI VÕIDUPÜHA KAITSELIITLASED MAAKAITSEPÄEVAL ...

Maha peeti mitu tõsist „lahingut", ei puudunud ka soomukid, miinipildujad ja isegi hävituslennuk. Eelviimase demonstrat-sioonesinemise käigus võtsid omavahel mõõtu Scoutspataljoni võitlejad soomusautol PASI ja Saue kompanii tankitõrjujad.

SAUE – KODUNE LINN - 8. AUGUSTIL KÜLASTAS SAUE LINNA - 20 ...

lahingut kujutava näidislahingu väljamõtlejaid, lavastajaid ja läbiviijaid. Lahinguetenduses osalesid nooremleitnant Vello Siidar, lipnik Ago Särak, vanemseersant Rando Anni ja malevlane