Sputtr.com | Alternative Search Engine

Lajmerjeva

Pogostnost bakterijske vaginoze in povezava sprezgodnjim ...

**Mojca Novak, {tud. med., Ginekolo{ka klinika, [lajmerjeva 3, 1000Ljubljana. ***Barbara Prosen, {tud. med., Ginekolo{ka klinika, [lajmerjeva 3, 1000Ljubljana.

Poster session II

Research, Blood Transfusion Centre of Slovenia, `lajmerjeva 6, 1000 Ljubljana, SI; Students of Faculty of Chemistry and Chemical Technology, University of Ljubljana, A aker

Vpliv histeroskopske odstranitve pregrade maternice na ...

**Helena Ban, {tud. med., Ginekolo{ka klinika, [lajmerjeva 3, 1000 Ljubljana. Klju~ne besede maternica-anomalije-kirurgija splav spontani histeroskopija nosecnost porod Izvle~ek.