Sputtr.com | Alternative Search Engine

Leczniczego

Skuteczność fizjoterapii w przypadku osób starszych ...

Elżbiety we Wrocławiu 3 Pracownia Psychiatrii konsultacyjnej i Medycyny Behawioralnej, Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu Skuteczność fizjoterapii w przypadku osób starszych usprawnianych w warunkach zakładu opiekuńczo--leczniczego — badanie pilotażowe The ...

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Seretide Dysk 100 (100 μg + 50 ...

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Seretide Dysk 100 (100 μg + 50 μg)/dawkę inhalacyjną, proszek do inhalacji; Seretide Dysk 250 (250 μg + 50 μg)/dawkę inhalacyjną, proszek do inhalacji; Seretide Dysk 500 (500 μg + 50 μg)/dawkę inhalacyjną, proszek do inhalacji; Seretide 50 (50 μg + 25 μg ...

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zoladex, 3,6 mg, implant podskórny. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden implant podskórny zawiera jako substancję czynną gosereliny octan w ilości odpowiadającej 3,6 mg gosereliny ( Goserelinum ).

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO- LECZNICZEGO

F – 020-1 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO. Imię: Nazwisko: Data i miejsce urodzenia: Miejsce zamieszkania:

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU ...

1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Gliclada, 30 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 2. SKŁAD JAKO ŚCIOWY I ILO ŚCIOWY

Rekomendacja nr 26/2010 Prezesa Agencji Oceny Technologii ...

przy wykorzystaniu produktu leczniczego sorafenib (Nexavar®) w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego Narodowego Funduszu Zdrowia” jako świadczenia gwarantowanego.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2. SK Ł AD JAKO Ś ...

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Vancomycin Kabi, 500 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

zanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego (Dz.U ...

Opłaty za zło żenie wniosku zgodnie z rozporz ądzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.03.2011 r. zmieniaj ącym rozporz ądzenie w sprawie sposobu

Leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem ...

Agencja Oceny Technologii Medycznych Wydział Oceny Technologii Medycznych Leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Philadelphia przy wykorzystaniu produktu leczniczego Glivec® (imatynib) Raport ws. oceny świadczenia opieki zdrowotnej Raport Nr: AOTM-OT-0381 Warszawa, luty 2011

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Victrelis 200 mg, kapsułki twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka twarda zawiera 200 mg boceprewiru.