Sputtr.com | Alternative Search Engine

Leerderboek

SEND ALL RETURNS TO:

ISBN Curriculum TITLE Price Grade Level Language Level Subject Language Genre / Type 9781869153496 NCS Tree Vooruit: Kuns en Kultuur Graad 5 Leerderboek R 82.95 5 Arts and Culture Afrikaans Learner's Book 9781869153502 NCS Tree Vooruit: Kuns en Kultuur Graad 5 Onderwysersgids R 122.95 5 Arts and Culture Afrikaans Teacher's ...

TEXTBOOKS: ORDER FORM 2010 GR 9

... English Handbook & Studyguide (Purchased in Gr 8) R145 English for Success for grade 10 R110 Merchant of Venice - The Stratford Series R70 The Kite Runner R135 Poetry Notes R15 AFRIKAANS Afrikaans Handbook & Studyguide (Purchased in gr 8) R145 Nuwe Afrikaans sonder grense, gr. 10, 1e Addisionele Taal Leerderboek ...

Additional Textbook Catalogue 2009

4 9 Koelkop Afrikaans Leerderboek Graad 9 A. Atkinson and others 2007 Longman 9780636075430 TU 78.75 Grade Title Author Date Publishers ISBN Unit N$ (VAT incl.) 9 Koelkop Afrikaans Onderwysersgids Graad 9 A. Atkinson and others 2007 Longman 9780636075439 TU 131.29 Agriculture 6 Go for Agriculture 6 L/B S Lourens & A Snyman 2009 ...

SUB # Serie / Title

... GuideR 145.00 Nasou Via Afrika 17 UGO vir VOO Gasvryheidstudie J Due Toit et al 9781770049871 AFRIKAANS Teacher PortfolioR 36.00 Nasou Via Afrika 17 UGO vir VOO Gasvryheidstudie Graad 11 J Du Toit 9781770049734 AFRIKAANS Learner PortfolioR 32.00 Nasou Via Afrika 17 UGO vir VOO Gasvryheidstudie Graad 11 Leerderboek A ...

Grades 10-12 CaTaLOGUe Order FOrM

Order Form school name: TITLE ISBN PRICE (UNTIL 30 JUNE 2012) QTY TOTAL Verken Lewensoriëntering Graad 11 EksamenBank CD-ROM 9780636089679 R 599,95 Verken Lewensoriëntering Graad 12 Leerderboek 9780636071681 R 139,95 Verken Lewensoriëntering Graad 10-12 Leerlinglisensieboek 9780636078307 R 69,95 Verken ...

KWA ZULU NATAL DEPARTMENT OF EDUCATION LEARNING AND TEACHING ...

kwa zulu natal department of education learning and teaching support material - catalogue for 2008 academic year grade learning programme isbn new isbn title of series book type language core / supplementar y base price vat applicable uom publisher grd08 languages : afrikaans 177004633x 9781770046337 shosholoza leerderboek ...

ICT INTEGRATION WITH NCS SUBJECTS

... in hierdie vak: *Moet deur opvoeder op grond van die aktiwiteite wat by die leerprogram ingesluit is, bepaal word Voorgestelde programmatuur vir gebruik in hierdie vak: PACE CD-ROM met Loopbane-handboek en werkboek vir leerders Today's Choices II CD-ROM, met videoband, opvoedersgids en leerderboek ...

Text Book Title No Teacher Guide Title ISBN No

... 95 R Teacher Guide Geniet Rekeningkunde Gr 10 TG 978-0-796-24078-1 113.95 R 5-ACC-AF-MASK001-001 10 Accounting Maskew Miller Longman (Pty) Ltd Verken Rekeningkunde Graad 10 D. Kerdachi, A. Kriel, A Viljoen Text Book Verken Rekeningkunde Graad 10 Leerderboek ...

GRADE 10 ADDENDUM TO THE NATIONAL CATALOGUE OF TEXTBOOKS Pack ...

... 978-0-620-51636-5 40 Text Book Agriculture in Practice Grade 10 Learner's Book Burger, W.P. 978-0-620-51634-1 140 Component Title Author ISBN No Price Teacher Guide Siviele Tegnologie Graad 10 - Onderwysersgids Trevor Haas 978-1-920-20389-4 155 Text Book Siviele Tegnologie Graad 10 - Leerderboek ...

DEPARTEMENT VAN ONDERWYS - TAAL, GELETTERDHEID EN ...

AFRIKAANS PRIMêRE TAAL GTA 2005: LEERDERBOEK 11 WATER QUALITY IS DETERIORATING! “The water situation in Warrenton is deteriorating as the quality of the water seems to