Sputtr.com | Alternative Search Engine

Leidimo

Database of KaunasUniversity of Medicine Scientific ...

Name and code of the department , number of publications, impact factor Ataskaitosdata: 20030217; Leidimo metai: 2002-2003; I lygio padalinys:0108 Endokrinoogijos institutas; Ind*lis nuo vis* autori*; PublikacijosI lygio padaliniuose Kodas Pavadinimas Kiek Ind * lis 0108 Endokrinologijos institutas 102 42.74 ...

the last paragraph by: Annex ZA has been added by CENELEC.

Be raštiško Lietuvos standartizacijos departamento leidimo draudžiama atgaminti, išleisti, platinti ar viešai skelbti visą šį leidinį arba jo

Švietimo plėtotės centro Politikos analizės biblioteka ...

1 Švietimo plėtotės centro Politikos analizės biblioteka Leidinių sąrašas Eil. Nr. Leidinio pavadinimas Autorius Leidykla Leidimo metai 1. 10 traits of highly effective principals: From good to great performance E. K. McEwan Corwin Press 2003 2. 104 Activities that build: self-esteem ...

PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIM * LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS ...

2. Leidimo laikinai gyventi išdavimo pagrindai (nurodyti) / Grounds for the issue of a temporary residence permit (indicate): * * * * Išsaugojau teis * * Lietuvos Respublikos pilietyb * / I have retained the right to the citizenship of the Republic of Lithuania.

žala statiniams ir pavojus gyvybei (IEC 62305-3:2006 ...

Be raštiško Lietuvos standartizacijos departamento leidimo draudžiama atgaminti, platinti ar viešai sk elbti visą šį leidinį arba jo dalis.

MRU MOKSLINI * PUBLIKACIJ * S * RAäAS

Ataskaitos data: 2011-07-27; Leidimo metai: 1996 - 2011; Institucijoje pareigas uûimantys autoriai. Autorius: 950960B8A7660A76 E86A987807D0E611 - éukauskien* Rita - 19571026; MRU MOKSLINI * PUBLIKACIJ * S * RAäAS MONOGRAFIJOS 1. éukauskien*, Rita.

Informacija apie užsienyje išleistus vadovėlius užsienio ...

5 Eil. Nr. Vadovėlio autorius, pavadinimas, paskirtis Nuo kelintų metų leidimo galioja Leidykla Leidėjo/teikėjo pasirinkto vertintojo parengta vadovėlio recenzija 98 S. Kay, V. Jones.

Švietimo filosofija, teorija ir politika

Microsoft Word - 08 03 19 MTP II 2006 svietimo filosofija.doc. 1 Švietimo filosofija, teorija ir politika Eil. Nr. Leidinio pavadinimas Autorius Leidykla Leidimo metai Psl. sk. 1.

Politikos analizės bibliotekos naujienos

1 Politikos analizės bibliotekos naujienos 2005 metų pirkimas Eil. Nr. Leidinio pavadinimas Autorius Leidimo vieta Leidykla Leidimo metai 1. 10 traits of highly effective principals: From good to great performance E. K. McEwan USA Corwin Press 2003 2.

MOKYKLOS VEIKLA IR JOS TOBULINIMAS

... Rec Room Publishing ASCD Paul Chapman publishing Allyn and Bacon Open univers ity press Addison Wesley Longman ASCD 1998 1996 2004 1996 2001 2001 2001 270 132 165 189 225 251 137 DIDAKTIKA (BENDROJO IR SPECIALIOJO UGDYMO, SUAUGUSIØJØ MOKYMO) Eil. Nr. Antraðtë, paantraðtë Autoriai Leidimo vieta Leidimo metai Leidykla Psl. sk.